Verslag van den Minister van binnenlandsche Zaken, nopens den toestand van het Arm-wezen over het jaar 1824 opgemaakt ten Gevolge van art. 228 der Grond-wet

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens