De Islam: kritische essays over een politieke religie

Voorkant
Wim van Rooy, Sam van Rooy
Asp / Vubpress / Upa, 2010 - 784 pagina's
1 Reviewen
Vandaag spreekt Abdelwahab Meddeb erg mild over de actuele ziekte van de islam, noemt Ayaan Hirsi Ali Mohammed een perverse tiran, en zegt de Turkse premier Erdogan dat de islam niet kan worden onderverdeeld in gematigd en niet-gematigd. Het is dan ook verbijsterend dat de postmoderne politiek correcte elite het spook van de islam dat door Europa waart zo geestdriftig omarmt. Allicht komen sommige postmoderne verlangens overeen met de naÔeve dromen van dertig jaar geleden: zoals progressieven ooit hoopten op een zogenaamd eurocommunisme, zo duimen westerse linkse fellowtravellers vandaag voor een euro-islam. Maar net zoals het communisme haaks stond op de waarden van het Westen, zo kan ook de islam, die zoals elk ander stelsel een onwrikbare essentie heeft, nooit compatibel zijn met de liberale rechtsorde.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Woord vooraf Wim van Rooy redactie
7
Harde gezichten Hafid Bouazza
45
de globale heruitgave van de opstand van de massas?
69
Mohammed de joden en de dadels EddyA M DaniŽls
95
De zelfislamisering van Europa Jos De Man
119
Allah als een politiek probleem Afshin Ellian
165
De islam in India Koenraad Elst
213
De Koran getoetst aan de westerse beschaving en rechtsorde M S H Frankenvrij
259
De islam en zijn fellowtravellers Amanda Kluveld
447
De islamisering van Europa Gedachten over de ondergang
469
Het Islamistisch Manifest Wim Kortenoeven
491
Joden onder moslimheerschappij op het einde van de 19e eeuw David G Littman
509
Het opheffingsprincipe in de Koran Michael Mannheimer
529
De christelijke ArameeŽrs onder het juk van de islam Het verhaal van
547
Het islamitische denken over vrouwen houdt de beschaving tegen Nahed Selim
591
de islam maakt veel moslims crimineler
621

Islamofobie een strijdterm Frans Groenendijk
277
De dhimmi Remi Hauman
311
Islam afvalligheid en mensenrechten Michiel Hegener
341
de mythe van een islamitische heilstaat Mat Herben
357
het concept taqiyya Raymond Ibrahim
377
Het recht om exmoslim te zijn Ehsan Jami
395
Sharia en jihad versus vrijheid en vrede Hans Jansen
415
Op drift in de Arabische wereld Efraim Karsh
435
Moslimlanden en internationale instrumenten inzake
643
Islam en slavernij Marc Vanfraechem
661
slaven voor de sultan Joos Vermeulen
685
Islam het MiddenOosten en het fascisme Ibn Warraq
711
komen wetten van boven of beneden? Yvonne Waterman
737
De dhimmifactor in de uittocht van de Joden uit de Arabische landen Bat Yeor
759
Over de auteurs
779
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens