Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

:

nam etiam cervi, qui longævi sunt, quasi dimidium etiam ex carnivoris animalibus pauca carnes propriæ pabuli (ut vulgo loquuntur) supra caput petunt; speciei sapiunt: homines vero, qui anthropophagi anser autem, præter gramen, etiam aliquid invenit fuerunt, ordinario tamen humanis carnibus non vesex aquis, quod juvet.

cebantur ; sed aut ex ultione in inimicos, aut pravis 6. Integumentum corporis ad longævitatem mul- consuetudinibus in illud desiderium lapsi sunt: at tum conferre arbitramur: aëris enim inæqualitates arvum grano ex ipso proveniente feliciter non (quæ miris modis corpus labefactant et subruunt) seritur; neque in insitione surculus aut virgultum propulsat et longius arcet ; id quod in avibus præ- in proprium truncum immitti solet. cipue viget : at quod oves, licet bene tectæ sint, 3. Quo alimentum melius est præparatum, et parum vivant : id morbis (qui illud animal obsident) paulo propius accedit ad substantiam alimentati, eo atque simplici esui graminis, imputandum est. et plantæ feraciores sunt, et animalia habitu sunt

7. Spirituum sedes principalis proculdubio est in pinguiora ; neque enim virgultum aut surculus, in capite ; atque licet ad animales spiritus tantum, hoc terram immissus, tam bene pascitur, quam si idem vulgo referatur, tamen illud ipsum ad omnia perti. immittatur in truncum, cum natura sua bene consennet: neque illud dubium, quod spiritus maxime tientem, ubi invenit alimentum digestum et præparacorpus lambunt et consumunt; adeo ut aut major tum ; neque etiam (ut tradunt) semen ceræ, aut copia ipsorum aut major incensio et acrimonia, similium, in terram immissum, tam magnam produplurimum vitam abbreviet : itaque existimamus cit plantam, quam si semen in aliam cepam indatur, magnam causam longævitatis in avibus esse, quod insitione quadam in radicem et subterranea : quinpro mole corporis capita habeant tam minuta ; adeo etiam nuper inventum est, virgulta arborum sylvesut etiam homines, qui valde magnum habent cra- trium, veluti ulmi, quercus, fraxini, et similium, in nium, minus diu vivere existimemus.

truncos insita, longe majora proferre folia, quam 8. Gestationem (ut prius notavimus) omne aliud quæ sine insitione proveniunt: etiam homines carnigenus motus ad longitudinem vitæ superare arbitra- bus crudis non tam bene pascuntur, quam ignem mur; gestantur autem aves aquatiles, ut cygnus; passis. atque aves omnes in volatu, sed cum artuum motu 4. Animalia per os nutriuntur; plantæ per radices; subinde contentiore; et pisces, de quorum vitæ lon- fætus animalium in utero per umbilicum ; aves ad gitudine parum certi sumus.

parum temporis ex vitellis ovorum suorum ; quorum 9. Quæ longiore tempore perficiuntur (non lo- nonnulla pars

, etiam postquam exclusæ sunt, in quendo de grandescentia sola, sed de aliis gradibus gulis earum invenitur. ad maturitatem ; sicut homo primo emittit dentes, 5. Omne alimentum movet maxime a centro ad deinde pubem, deinde barbam, etc.); longæviora circumferentiam, sive ab intra ad extra ; attamen sunt; indicat enim periodos confici per majores notandum est, arbores et plantas potius per cortices circulos.

et extima, quam per medullas et intima, nutriri ; 10. Animalia mitiora longæva non sunt, ut ovis, etenim si circumcirca decorticatæ fuerint, licet ad columba ; bilis enim complurium functionum in spatium parvum, non vivunt amplius : atque sanguis corpore veluti cos est et stimulus.

in venis animalium non minus carnes sub illis sitas 11. Animalia, quorum carnes sunt paulo atriores, nutrit, quam supra illas. longioris sunt vitæ, quam quæ carnibus sunt candidis; 6. In omni alimentatione duplex est actio, exindicat enim succum corporis magis firmum et minus trusio et attractio; quarum prima a functione intedissipabilem.

riore, altera ab exteriore procedit. 12. In omni corruptibili quantitas ipsa multum 7. Vegetabilia assimilant alimenta sua simpliciter, facit ad conservationem integri ; etenim ignis mag- absque excretione : etenim gummi et lacrymæ potius nus longiore tempore extinguitur ; aquæ portio parva exuberantiæ, quam excretiones, sunt: tuberes autem citius evaporat; truncus non tam cito arescit, quam morbi potius ; at animalium substantia magis sui vimen; itaque generaliter, (in speciebus dico, non similis est perceptiva; itaque cum fastidio conjuncta in individuis,) quæ mole grandiora sunt animalia, est, et inutilia rejicit, utilia assimilat. pusillis sunt longæviora ; nisi aliqua alia causa 8. Mirum est de pediculis fructuum ; quod omne potens rem impediat.

alimentum, quod tantos quandoque producit fructus,

per tam angusta collula transire cogitur ; fructus enim ALIMENTATIO ET VIA ALIMENTANDI.

nunquam trunco inhæret, absque pediculo aliquo. 1. Alimentum erga alimentatum de- 9. Notandum semina animalium nutritionem non Historia.

bet esse naturæ inferioris, et simplicioris excipere, nisi recentia ; at semina plantarum manent substantiæ: plantæ ex terra et aqua nutriuntur ; alimentabilia ad longum tempus: attamen virgulta animalia ex plantis ; homines ex animalibus: sunt non germinant, nisi indantur recentia ; neque radices et animalia carnivora, atque homo ipse plantas sumit ipsæ longius vegetant, nisi sint terra co-opertæ. in partem alimenti; homo vero et carnivora anima- 10. In animalibus gradus sunt nutrimenti pro lia ex plantis solis ægre nutriuntur ; possunt fortasse ætate; fætui in utero sufficit succus maternus; a ex fructibus, et seminibus igne coctis, multo usu nativitate lac; postea cibi et potus ; atque sub senecnutriri

, sed foliis plantarum aut herbarum minime ; tute crassiores fere cibi et sapidiores placent. ut ordo Foliatanorum experimento comprobavit. Præcipue omnium ad inquisitio

2. At nimia proximitas aut consubstantialitas nem præsentem facit, diligenter et alimenti erga alimentatum non succedit : etenim attente indagare; utrum non possit fieri nutritio animalia, quæ herbis vescuntur, carnes non tangunt; ab extra ; aut saltem non per os ? Certe balnea

:

Ad Art. 4.

[ocr errors]

Mandatum.

LONGEVITAS ET BREVITAS VITÆ IN HOMINE.

et 11.

ex lacte exhibentur in marasmis et emaciationi- | Ehud autem judex, etiam centenarius ad minimum bus; neque desunt ex medicis, qui existimant fuisse videtur, cum post devictos Moabitas octoginta alimentationem nonnullam fieri posse per clyste annos sub ejus regimine Terra Sancta quievisset; ria : omnino huic rei incumbendum ; si enim vir acer et intrepidus, quique pro populo se quodamnutritio fieri possit, aut per extra, aut alias quam modo devovisset. per stomachum, tum vero debilitas concoctionis, 4. Job, post instaurationem felicitatis suæ, annos quæ ingruit in senibus, illis auxiliis compensari centum et quadraginta vixit, cum ante afflictiones possit, et tanquam in integrum restitui.

suas eorum annorum fuisset, qui filios habuerit ætatis virilis ; vir politicus, et eloquens, et energetes,

et exemplum patientiæ. Eli sacerdos vixit annos 1. Ante diluvium plura centenaria nonaginta octo; vir corpore obesus, animo placidus, Ad Art. 5, 6, 7, 8, 9,

annorum vixisse homines refert Sacra et indulgens in şuos. Elizæus autem propheta vide

Scriptura : nemo tamen patrum millesi- tur mortuus esse centenario major; cum reperiatur Historia.

mum annum complevit. Neque hæc vixisse post assumptionem Eliæ annos sexaginta ; vitæ diuturnitas gratiæ, aut lineæ sanctæ, attribui tempore vero assumptionis talis fuerit, ut pueri possit; cum recenseantur ante diluvium patrum eum tanquam vetulum calvum subsannaverint: vir generationes undecim; at filiorum Adami per Cain vehemens et severus, et austeræ vitæ, et contemptor tantum generationes octo; ut progenies Cain etiam divitiarum. Isaias etiam propheta videtur esse cenlongævior videri possit. Ista vero longævitas, im- tenarius ; nam prophetiæ munus exercuisse septuamediate post diluvium, dimidio corruit; sed in post- ginta annos reperitur; annis, tum quo cæpisset pronatis; nam Noah, qui ante natus erat, majorum phetizare, tum quo mortuus esset, incertis : vir adætatem æquavit; et Sem ad sexcentesimum annum mirabilis eloquentiæ, et propheta evangelizans, propervenit. Deinde, post tres generationes a diluvio, missis Dei Testamenti novi (tanquam uter musto) vita hominum ad quartam quasi partem ætatis pri- plenus. mitivæ reducta est; videlicet, ad annos circiter 5. Tobias senior annos centum quinquaginta octo; ducentos.

junior centum viginti septem, vixerunt: viri miseri2. Abraham annos centum septuaginta quinque cordes et eleemosynarii. Videntur etiam tempore vixit; vir magnanimus, et cui cuncta cedebant pros-captivitatis complures ex Judæis, qui e Babylone pere. Isaac autem ad annum centesimum et octoge- reversi sunt, longævi fuisse; cum utriusque templi simum pervenit; vir castus et vitæ quietioris. At (interjecto annorum septuaginta spatio) dicantur Jacob, post multas ærumnas, et numerosam sobolem, meminisse, et disparitatem ipsorum deplorasse. ad annum centesimum quadragesimum septimum Postea defluxis seculis compluribus, tempore Servaduravit : vir patiens, et lenis, et astutus. Ishmael toris, Simeon invenitur nonagenarius: vir religiosus, autem, vir militaris, annos centum triginta septem et spei et expectationis plenus. Et eodem tempore vixit. At Sarah (cujus unicæ ex fæminis anni Anna prophetissa ultra centenarium vixisse manirecensentur) mortua est anno ætatis suæ centesimo festo deprehenditur; cum septem annis nupta fuisset; vicesimo septimo; mulier decora et magnanima, vidua autem per annos octoginta quatuor, quibus optima mater et uxor ; neque tamen minus libertate, addendi sunt anni virginitatis, et qui prophetiam ejus quam obsequio erga maritum, clara. Joseph etiam, de Servatore insecuti sunt: mulier sancta, et vitam vir prudens et politicus, in adolescentia afflictus, degens in orationibus et jejuniis. postea in magna felicitate ætatem transigens, ad 6. Longævitates hominum, qui apud ethnicos annos centum et decem vixit. Levi autem frater auctores inveniuntur, parum certæ memoriæ sunt; ejus, natu major, centesimum tricesimum septimum tum propter fabulas, in quas hujusmodi narrationes annum complevit; vir contumeliæ impatiens et vin- proclives admodum sunt; tum propter fallaciam in dicativus : eandemque fere ætatem attigit filius Levi; calculationibus annorum. . Certe de Ægyptiis nil itemque nepos ejus, pater Aaronis et Mosis. magni refertur in his, quæ extant, quoad longævita

3. Moses centum viginti annos vixit; vir animo- tem ; cum reges ipsorum, qui longissime regnarunt, sus, et tamen mitissimus, lingua autem impeditus : quinquagesimum aut quinquagesimum quintum anipse vero Moses in psalmo suo vitam hominis pro- num non excesserint; quod pro nihilo est; cum nunciavit annorum tantum septuaginta, et si quis etiam temporibus modernis hujusmodi spatia nonrobustior fuerit, octoginta esse; quæ certe mensura nunquam compleantur. At Arcadum regibus vitæ vitæ usque ad hodiernum diem maxima ex parte longissimæ fabulose tribuuntur: regio certe illa durat. Aaron autem, tribus annis senior, eodem montana, et pastoralis, et victus incorrupti ; attamen cum fratre anno mortuus est ; vir lingua promptior, cum sub Pane tanquam deo tutelari fuerit, videntur moribus facilior, et minus constans. At Phinehas, etiam omnia, quæ ad eam pertinent, fuisse tanquam Aaronis nepos, (ex gratia fortasse extraordinaria,) Panica, et vana, et ad fabulas idonea. ad trecentesimum annum vixisse colligitur ; si modo 7. Numa Romanorum rex octogenarius fuit; vir bellum Israëlitarum contra tribum Benjamin (in qua pacificus et speculativus, et religioni addictus. M. expeditione Phinehas consultus est) eadem serie Valerius Corvinus centum annos implevit, interjectis temporum gestum sit, qua res in historia narratur ; inter primum et sextum consulatum annis quadravir erat omnium maxime zelotes. Joshua autem, ginta sex; vir bello et animis fortissimus, ingenio vir militaris.et dux egregius, et perpetuo florens, ad civilis et popularis, et fortuna perpetuo florens. annum centesimum et decimum vixit : cui Caleb 8. Solon Atheniensis legislato, et unus ex Septem, fuit contemporaneus, et videtur fuisse æquævus : supra annos octoginta vixit; vir magnanimus, sed

a

[ocr errors]

popularis et amans patriæ ; item eruditus, et non postea annis, ad octogesimum quintum ætatis annum alienus a voluptatibus et vita teneriore. Epimenides similiter pervenit; vir eloquentiæ profluentis, quique Cretensis centum quinquaginta septem annos vixisse grata et amæna cognitionis varietate et se ipsum, et traditur ; mixta res cum portento, quia quinquaginta alios delectaret. At Ciceronis tempore Orbilius, septem ipsorum sub antro eum delituisse ferunt. At non philosophus, aut rhetor, sed grammaticus, ad dimidio seculi post, Xenophanes Colophonius annos centesimum fere annum vixit ; primo mil deinde centum et duos, aut etiam diutius vixit; utpote qui ludimagister; vir natura acerbus et lingua et calamo, viginti quinque annos natus patriam reliquit, sep- et versus discipulos etiam plagosus. tuaginta septem totos annos est peregrinatus, ac 12. Q. Fabius Maximus sexaginta tribus annis postea rediit; sed quamdiu a reditu vixerit, non augur fuit ; unde constat eum octogenario majorem constat: vir non magis itineribus quam mente ober-occubuisse ; licet verum sit in auguratu nobilitatem rans; utpote cujus nomen, propter opiniones, a magis spectari solitam, quam ætatem : vir prudens Xenophane in Xenomanem traductum est; vasti pro et cunctator, et in omnibus vitæ partibus moderatus, culdubio conceptus, et nihil spirans nisi infinitum. et cum comitate severus. Masinissa rex Numidarum

9. Anacreon poëta major octogenario fuit; homo nonagesimum annum superavit, et filium genuit post lascivus, et voluptarius, et bibax. Pindarus Theba- octogesimum quintum ; vir acer, et fortunæ fidens, nus octogesimum annum complevit ; poëta sublimis, et juventute multas rerum vicissitudines expertus, cum quadam novitate ingenii, et multus in cultu decursu ætatis constanter felix. At M. Porcius deorum. Sophocles Atheniensis similem ætatem Cato ultra annum nonagesimum vixit; vir ferrei complevit; poëta grandiloquus, totus in scribendo, et prope corporis et animi ; linguæ acerbæ, et simulfamiliæ negligens.

tates amans; idem agriculturæ deditus, si bique et 10. Artaxerxes Persarum rex annos nonaginta familiæ suæ medicus. quatuor vixit; vir hebetioris ingenii, neque curarum 13. Terentia Ciceronis uxor ad annum centesimum magnarum patiens, amans gloriæ, sed otii magis. tertium vixit; mulier multis ærumnis conflictata, Eodem tempore Agesilaus rex Spartanus octoginta primo exilio mariti, deinde dissidio, et rursus calaquatuor annos implevit ; vir moderatus, ut inter reges mitate ejus extrema ; etiam podagra sæpius vexata. philosophus ; sed nihilominus ambitiosus et bellator, Luceia annum centenarium haud parum superavit; et tam militia, quam rebus gerendis, strenuus. cum dicatur centum annis totis in scena mimam

11. Gorgias Leontinus annos centum et octo agens pronuntiasse ; puellæ fortasse primo partes vixit; vir rhetor, et prudentiæ suæ ostentator, et qui suscipiens, postremo anus decrepitæ. At Galeria adolescentes mercede accepta ut institueret, multum Copiola, mima etiam et saltria, pro tyrocinio suo peregrinator fuit, et paulo ante mortem, nihil se producta est in scenam, quoto anno ætatis incertum habere quod senectutem incusaret, dixit. Protagoras est ; verum post annos nonaginta novem ab ea proAbderites nonaginta annos vixit: iste similiter rhetor ductione rursus reducta est in scenam, non jam pro fuit, sed non tam encyclopædia usus, quam civiles mima, sed pro miraculo, in dedicatione theatri a res, et instructionem ad rempublicam tractandam Pompeio Magno; neque hic finis, cum etiam in ludis docere professus; attamen circumcursator civitatum votivis pro salute divi Augusti iterum monstrata sit æque ac Gorgias. At Isocrates Atheniensis nona- in scena. gesimum octavum annum complevit; rhetor item, 14. Fuit et alia mima ætate paulo inferior, dignised vir valde modestus, et lucem forensem fugiens, tate sublimior, quæ ad nonagesimum annum ætatem atque domi tantum scholam aperiens. Democritus fere produxit ; Livia Julia Augusta, Cæsaris Augusti Abderites ad annos centum et novem ætatem pro uxor, Tiberii mater. Etenim si fabula fuit vita duxit; magnus philosophus, et, si quis alius ex Augusti (id quod ipse voluit, cum decumbens amicis Græcis

, vere physicus; regionum complurium, et præcepisset, ut postquam expirarit, sibi Plaudite multo magis naturæ ipsius, perambulator; sedulus exhiberent) certe et Livia optima mima fuit; quæ quoque experimentator, et (quod Aristoteles ei cum marito obsequio, cum filio potestate quadam et objicit) similitudinem potius sectator, quam disputa- prædominantia, tam bene congrueret. Mulier comis, tionum leges servans. Diogenes Sinopeus ad nona- et tamen matronalis, negotiosa, et potestatis tenax. ginta annos vixit; vir erga alios liber, in se imperio. At Junia C. Cassii uxor, M. Bruti soror, etiam nonbus; victu sordido et patientia gaudens. Zeno Cit- agenaria fuit; cum post aciem Philippensem sexatieus centenarius, duobus tantum demptis annis, fuit; ginta quatuor annos vixisset. Mulier magnanima, vir animo excelso, et opinionum contemptor, magni opibus felix, calamitate mariti et proximorum, et itidem acuminis, neque tamen molesti, sed quod longa viduitate mæsta, sed tamen honorata. animos magis caperet, quam constringeret; quale 15. Memorabilis est annus Domini septuagesimus etiam postea fuit in Seneca. Plato Atheniensis sextus, tempore imperatoris Vespasiani ; quo repe. annum octogesimum primum implevit; vir magnani- riuntur longævitatis tanquam fasti; eo enim anno mus, sed tamen quietis amantior, contemplatione peractus est census (census autem de ætatibus auctori

et imaginativus, moribus urbanus et ele- tatem et informationem habet fidissimam); atque in gans ; attamen magis placidus quam hilaris: et ea parte Italiæ, quæ jacet inter Apenninum et Padum, majestatem quandam præ se ferens. Theophrastus inventi sunt homines, qui annum centesimum æquaEresius annum octogesimum quintum complevit ; vir runt et superarunt, centum et viginti quatuor ; videdulcis eloquio, dulcis etiam rerum varietate ; quique licet annorum centum, homines quinquaginta quaex philosophia suavia tantum decerpserit, molesta et tuor; annorum centum et decem, homines quinquaamara non attigerit. Carneades Cyrenæus, multis ginta septem; annorum centum et viginti quinque,

sublim

Monitum.

homines duo; annorum centum et triginta, homines , vixit; homo animi sedati, sed humilior, et superstiquatuor; annorum centum et triginta quinque aut | tiosus, et timidus. Anicius Justinianus annos octo triginta septem, homines item quatuor; annorum ginta tres vixit; vir gloriæ appetens, persona procentum et quadraginta, homines tres. Præter hos, pria socors, ducum suorum virtute felix et celebris ; speciatim Parma edidit quinque, quorum tres, centum uxorius, neque suus, sed aliorum ductu circumactus. viginti annos, duo, centum triginta compleverunt; Helena Britanna, Constantini Magni mater, octogeBruxella unum annorum centum viginti quinque ; naria fuit; mulier civilibus rebus minus se immisPlacentia unum annorum centum triginta unius; cens, nec mariti nec filii imperio, sed tota religioni Faventia unam mulierem annorum centum tringinta dedita ; magnanima, et semper florens. Theodora duorum; oppidum quoddam (tunc dictum Velleia- imperatrix (quæ Zoes soror erat, Monomachi usoris; cium) in collibus circa Placentiam decem dedit; ipsa autem post obitum ejus sola regnavit) annos quorum sex, annum ætatis centesimum decimum, supra octoginta vixit ; mulier negotiosa, et imperio quatuor, centesimum vicesimum compleverunt ; Ari- | delectata, felix admodum, et ex felicitate credula. minum, denique, unum centum et quinquaginta 17. Jam a secularibus ad principes viros in ecannorum, nomine M. Aponium.

clesia narrationem convertemus. S. Johannes

Apostolus Servatoris et discipulus amatus, nonaginta Ne res in longum procederet, visum tres annos vixit; vere aquilæ emblemate notatus,

est tam in illis, quos jam recensui- nihil spirans nisi divinum, et tanquam Seraph inter mus, quam in his, quos mox recensebimus, nullam Apostolos propter fervorem charitatis. S. Lucas adducere octogenario minorem : apposuimus autem evangelista octoginta quatuor annos complevit ; vir singulis characterem sive elogium verum et per- eloquens et peregrinator, S. Pauli comes individuus, breve ; at ejusmodi, quod judicio nostro nonnullam et medicus. Symeon Cleophæ, frater Domini dictus, habeat ad longævitatem (quæ moribus et fortuna episcopus Hierosolymitanus, annos centum et viginti non parum regitur) relationem ; sed duplici modo: vixit: licet martyrio præreptus fuerit; vir aniaut quod tales longævi esse plerunque soleant, mosus, et constans, et bonorum operum plenus. aut quod tales, licet minus apte dispositi, tamen Polycarpus Apostolorum discipulus, Smyrnensis longævi esse aliquando possint.

episcopus, videtur ad centum annos et amplius æta

tem produxisse; licet martyrio interceptus; vir ex16. Inter imperatores Romanos et Græcos, item celsi animi et heroicæ patientiæ, et laboribus indeFrancos et Germanos, usque ad nostram ætatem, qui fessus. Dionysius Areopagita, Paulo Apostolo numerum prope ducentorum principum complerunt, contemporaneus, ad nonaginta annos vixisse videtur; quatuor tantum inventi sunt octogenarii ; quibus volucris cæli appellatus ob theologiam sublimem; addere liceat imperatores duos primos, Augustum et neque minus factis quam meditationibus insignis. Tiberium; quorum hic septuagesimum octavum, ille Aquila et Priscilla, Pauli Apostoli primo hospites, septuagesimum sextum annum implevit ; et ad octo- deinde coadjutores, conjugio felici et celebri ad cengesimum forte pervenire uterque potuisset, si pla- tum ad minimum annos vixerunt; cum sub Xysto cuisset Liviæ et Caio. Augustus (ut dictum est) primo superstites fuerint : nobile par, et in omnem annos vixit septuaginta sex; vir moderatus ingenio; charitatem effusum ; quibus inter maximas consolaidem ad res perficiendas vehemens, cætera placidus tiones (quales proculdubio primos illos ecclesiæ funet serenus, cibo et potu sobrius, venere intemperan- datores sequebantur) etiam illud conjugalis consortior, per omnia felix ; quique anno ætatis tricesimo tii tanquam magnus cumulus accesserat. S. Paulus gravem et periculosum passus est morbum, adeo ut Eremita annos centum et tredecim vixit; vixit ausalus ejus pro desperata esset: quem Antonius Musa tem in spelunca victu tam simplici et duro, ut eo medicus, cum cæteri medici calida medicamenta, vitam tolerare supra humanas vires videri possit; tanquam morbo convenientia, adhibuissent, contraria in meditationibus et soliloquiis tantummodo æfum ratione frigidis curavit; quod fortasse ei ad diuturni- transigens; qui tamen non illiteratus aut idiota, sed tatem vitæ profuit. Tiberius duos amplius annos eruditus fuit. S. Antonius, Cænobitarum primus vixit; vir lentis maxillis, (ut Augustus aiebat,) ser- institutor, aut (ut alii volunt) restitutor, ad centesimone scilicet tardus, sed validus ; sanguinarius, mum quintum annum pervenit: vir devotus et conbibax, quique libidinem etiam in diætam transtulit; templativus, et tamen civilibus rebus utilis; vitæ attamen valetudinis suæ curator probus, ut qui soli- genere austero et aspero; attamen in gloriosa quatus esset dicere, stultum esse, qui post triginta anno- dam solitudine degens, nec sine imperio ; cum et rum vitam medicum consuleret aut advocaret. Gor- monachos suos sub se habuisset, atque insuper a dianus senior octoginta annos vixit, et tamen violenta compluribus et Christianis et philosophis, veluti vimorte periit, postquam vix degustasset imperium ; vum aliquod simulacrum, non sine adoratione quavir magnanimus et splendidus, eruditus et poëta, et dam visitatus esset. S. Athanasius mortuus est occonstanti vitæ tenore (ante ipsum obitum) felix. togenario major ; vir invincibilis constantiæ, famæ Valerianus imperator septuaginta sex annos vixit, semper imperans, nec fortunæ succumbens; idem antequam a Sapore rege Persarum captus esset; erga potentiores liber, erga populum gratiosus et post captivitatem autem septem annos vixit inter acceptus; exercitatus contentionibus, in iisque et contumelias, etiam violenta morte præreptus; vir animosus et solers. S. Hieronymus plurimorum mediocris animi, nec strenuus ; existimatione tamen consensu annum nonagesimum superavit; vir cala. paulo eminentior et evectus, experimento minor. mo potens, et virilis eloquentiæ; varie eruditus, et Anastasius cognomine Dicorus octoginta octo annos linguis, et scientiis; peregrinator item, atque vitæ

vem.

versus senium austerioris ; sed in vita privata spiri- | isse certa res est; atque, post consularia imperia tus gerens altos, et late fulgens ex obscuro.

feliciter administrata, pontificem maximum jam se18. At papæ Romani numerantur ducenti qua- nem creatum esse, et sacra per-viginti duos annos draginta unus ; ex tanto numero quinque solum- tractasse; neque ore in votis nuncupandis hæsitante, modo octogenarii, aut supra reperiuntur: primi- neque in sacrificiis faciendis tremula manu utentem. tivis autem compluribus justa ætas martyrii præro- Appium Cæcum annosissimum fuisse constat; annos gativa anticipata est. Joannes, vicesimus tertius non numerant; quorum partem majorem, postquam papa Romanus, nonagesimum ætatis annum com- luminibus orbatus esset, transegit; neque propterea plevit; vir ingenii inquieti, et novis rebus studens, mollitus, familiam numerosam, clientelas quampluet multa transferens, nonnulla in melius, haud rimas, quinetiam rempublicam fortissime rexit; expauca in aliud; magnus autem opum et thesauri trema vero ætate lectica in senatum delatus, pacem accumulator. Gregorius dictus duodecimus, creatus cum Pyrrho vehementissime dissuasit ; cujus principapa in schismate, et quasi interrex, nonagenarius pium orationis admodum memorabile, et invincibile obiit; de eo propter brevitatem papatus nihil inve- quoddam robur, et impetum animi spirans. “Magnimus, quod annotemus. Paulus tertius ad octo- na," inquit, “ impatientia (patres conscripti) cæciginta et unum annos vixit; vir sedati animi et pro- tatem meam per plures jam annos tuli; at nunc etifundi consilii, idem doctus et astrologus, et valetudi. am me surdum quoque optaverim, cum vos tam denem impense regens; more autem veteris sacerdotis formia consilia agitare audiam." M. Perpenna Eli indulgens in suos. Paulus quartus octoginta vixit annos nonaginta octo; omnibus, quos consul tres annos vixit; vir natura asper et severus, altos sententiam in senatu rogaverat (hoc est, omnibus gerens spiritus, et imperiosus, ingenio commotior, senatoribus sui anni) superstes fuit: etiam omnibus, sermone eloquens et expeditus. Gregorius decimus quos paulo post censor in senatum legerat, septem tertius similem ætatem octoginta trium annorum im- tantum exceptis. Hiero, rex Siciliæ temporibus plevit; vir plane bonus, animo et corpore sanus, po- belli Punici secundi, ad centesimum fere annum liticus, temperatus, energetes et eleemosynarius. vixit; vir et regimine et moribus moderatus; numi

19. Quæ sequentur, ordine promiscua, fidei magis num cultor, et amicitiæ conservator religiosus; benedubiæ, observatione magis jejuna, erunt. Rex Ar- ficus, et constanter fortunatus. Statilia ex nobili ganthonius, qui regnavit Gadibus in Hispania, cen- familia, Claudii tempore, vixit annos nonaginta notum et triginta, aut (ut alii volunt) quadraginta, an- Clodia Ofilii filia centum et quindecim. nos vixit; ex quibus octoginta regnavit: de moribus Xenophilus, antiquus philosophus, e secta Pythaejus et vitæ genere, et tempore quo vixit, siletur. goræ, centum et sex annos vixit, sana et vivida seCinyras Cypriorum rex in insula illa, tunc habita nectute, et magna apud vulgum doctrinæ fama. Inbeata et voluptaria, centum quinquaginta aut sexa- sulani Corcyræi habebantur olim vivaces, sed hodie ginta annos vixisse perhibetur. Reges duo Latini communi aliorum sorte vivunt. Hippocrates Cous, in Italia, pater et filius, alter octingentos, alter sex- medicus insignis, centum et quatuor annos vixit ; centos annos, vixisse traduntur ; verum hoc narratur artemque suam tam longa vita comprobavit et honesa philologis quibusdam, quibus et ipsis (cætera satis tavit ; vir cum prudentia quadam doctus, in experientia credulis) fides rei suspecta est, imo damnata. Ar-et observatione multus; non verba aut methodos cadum reges nonnullos trecentos annos vixisse alii captans, sed nervos tantum scientiæ separans et protradunt : regio certe ad vitam longam satis idonea ; ponens. Demonax philosophus (non solum profesres fortasse fabulis aucta. Narrant Dandonem quen- sione, sed moribus) tempore Adriani, ad centenarium dam in Illyrico absque incommodis senectutis quin- fere annum vixit; vir magni animi, atque animi vicgentos annos vixisse. Apud Epios, Ætoliæ videlicet tor, idque vere sine affectatione, et in maximo hupartem, narrant universam gentem admodum longæ- manarum rerum contemptu, civilis et urbanus. Is vam fuisse ; ut multi ex his ducenum annorum in- cum amici de sepultura ipsius verba injicerent, venti sint; inter eos præcipuum quendam nomine Desinite,” inquit, de sepultura curare; cadaver Litorium, virum giganteæ staturæ, qui trecentos an. enim fætor sepeliet.” Atque illi ; nos cumulaverat. In Tmoli montis fastigio (Temp- avibus aut canibus exponi ?” Ille rursus, Cum," si antiquitus vocato) homines complures centum inquit

, “vivus hominibus prodesse pro viribus conquinquaginta annos vixisse traditur. Sectam Essæ- tenderim, quæ invidia est, si mortuus etiam animalorum apud Judæos ultra centum annos communiter ibus aliquid præbeam ?” Populus Indiæ, Pandoræ vixisse tradunt: secta autem illa simplici admodum appellati, admodum longævi; etiam usque ad annum diæta utebatur, ad regulam Pythagoræ. Appollo- ducentesimum : addunt rem magis miram ; scilicet nius Tyanæus centum annos excessit, aspectu (ut in cum pueri fere candido capillo fuerint, senectute tanta ætate) pulcher, vir certe mirificus, apud ethni- ante canitiem eos nigrescere solitos : id tamen ubicos divinus habitus, apud Christianos magus; victu que vulgare est, ut pueris capillitio candidiore, virili Pythagoricus

, magnus peregrinator, magna etiam ætate pili mutentur in obscurius. Etiam Seres, Ingloria florens, et tanquam pro numine cultus; atta- dorum populus, cum vino suo ex palmis, longævi men sub finem ætatis accusationes et contumelias habiti sunt, usque ad annum centesimum tricesimum. passus, unde nihilominus incolumis quoquo modo Euphranor grammaticus consenuit in schola, et do evasit. Attamen ne longævitas sua diætæ Pythago-cebat literas, ultra annum centesimum. Ovidius ricæ solum tribuatur, sed etiam e genere suo aliquid senior, poëtæ pater, nonaginta annos vixit; diversus traxisse videatur; avus ejus etiam centum triginta a moribus filii, utpote qui Musas contempsit, et annos vixit. Q. Metellum ultra centum annos vix- poëticem filio dissuasit. Asinius Pollio, Augusti fa

« Placet ergo

66

« VorigeDoorgaan »