Pagina-afbeeldingen
PDF

B U R GE R B O E R., - O F LAND-E DE LM A N. u bere

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

NUTTIG EN NOODZAATK LYK
STAD. EN LAND - HUISHOUDKUNDIG

W 0 o R D EN B O E K,

W00R HET DAAGLY KS CHE LEVEN;
bevattende alles, wat den
BURGER, BOER EN LAND – ED ELMAN,
DEN HUISVADER EN DE R HUIS MOED ER
ekt onöntbeerlyk is te weeten, ter meer gemaklyke, a-
aangenaame en voordeelige waarneeming van
MET, BEROEP, BEDRYF, HANDwERK EN HUISHOUDING; x
ter uitbreiding van welvaart in - | |
100FHANDEL, FABRIEK , AKKERBoUw , vIssCHERY , ENz.
en ter bewaaring van gezondheid, en wederkryging
van dezelve, wanneer zy verlooren is.
h eenige duizenden van artykelen, ontleend uit de *
voornaamste Uit- en Inlandsche Werken over *

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

* L. - - - - -

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Gaalertes. Zie WAFELEN (Fransche)
GAL, is eigentlyk een zwavelachtig en zout uit-
wêrpzel van het bloed, dat in de lever, door mid-
del van de kleine klieren van het bloed afgezondert,
en naderhand, of in het galblaasje gelaten word, of
dient om de fermentatie of zo genaamde koking van
de spyzen, in de maag te bevorderen. Men verdeelt
ze gemeenlyk in zwarte en geele Gal; de eerste maakt
zwaarmoedige, de tweede driftige menschen.
De Gal der dieren werd in het toebereiden van
verscheide geneesmiddelen gebruikt, zynde de Gal
in 't algemeen, heet en scherp, de Ossegal doet de-
zelve uitwerking als een klisteer. .

GALEGA, van dit kruid maakt men geneesmid

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »