Heylige en roemweerdige persoonen, die in de zes eerste eeuwen byzonderlyk medegewerkt hebben om de roomsch katholyke religie in geheel Nederland uyt te breyden, vast te stellen en te bewaren, ...

Voorkant
by P. L. Vereecken, 1846
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens