Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

LXXIX.

Hoseri Simulacrum.

Βροτῶν εἴδωλα καμόντων.

CUM prope Felicem Portum Panamæque recessus
Lene tumescentes aura movebat aquas,
Signaque jam media fluitabant nocte, ligabat
Qua modo victrices anchora jacta rates;
En ! ibi, cum pulso nuper Vernonus Ibero
Stabat in excelsis non sine laude foris ;
Nautaque vociferans læta inter pôcla canebat
Imperet æquoreis Anglia classe viis;'

6

En subito horrendæ passim resonare querelæ,
Perque repercussas currere planctus aquas.
Nec mora jam cunctis trepidantibus, horrida visa est
Spectrorum e medio surgere turba mari;
Nautica quæ tenues cinxere cubilia formas
Cuique sepulcralis sunt vice functa togæ :
Tota cohors torvo lustrabat littora vultu,
Fronte gravi miserum significante sinum.

Alba super diras facies dum luna micabat,
En! subito Hoseri prodiit umbra ducis;
Cœpit et exsangues circa glomerare catervas
Densaque funereis agmina nata vadis.
Deinde coruscantes prolapsa repente per undas
Vernoni insignem constitit ante ratem.
Nec mora, ductorem jussit salvere; gementi
Spectrorum adgemuit conglomerata cohors.

66

Heed, oh heed our fatal story,
I am Hosier's injured ghost,
You who now have purchased glory
At this place where I was lost!
Tho' in Porto-Bello's ruin

You now triumph free from fears,
When you think on our undoing,
You will mix your joy with tears.

"See these mournful spectres sweeping Ghastly o'er this hated wave,

Whose wan cheeks are stained with weeping;
These were English captains brave.

Mark those numbers pale and horrid,
Those were once my sailors bold;
Lo! each hangs his drooping forehead,
While his dismal tale is told.

"I, by twenty sail attended,

Did this Spanish town affright;
Nothing then its wealth defended
But my orders not to fight.
Oh! that in this rolling ocean
I had cast them with disdain,
And obeyed my heart's warm motion

To have quelled the pride of Spain!

66

Accipe, dux, tristes quos fundimus, accipe, questus;
Ecce tibi Hoserus, læsus et umbra, queror!
Tu licet egregio jam clarus honore fruaris

In quibus, heu! perii perditus ipse locis ;
Tu licet eversa jam funditus urbe triumphum
Victor agas, nullo corda premente metu;
Sed tamen Hoseri casus miseratus iniquos
Flebis; erunt lacrymis gaudia mixta tuis.

"Nonne per invisos hæc jam volitantia fluctus
Spectra, sepulcrali tegmine cincta, vides;
Dira quibus macies fœdataque lumina flendo?
Anglorum hi fortes, crede, fuere duces.
Nonne vides alias, liventia monstra, catervas?
Hi prius Angliaci, nautica turba, viri.
Ecce gravem monstrant demissa fronte dolorem,
Dum mala quæ tulerit quisque nefanda loquor.

"Olim ego bis denis trajeci hoc puppibus æquor;
Terruit Hispanos impetus iste focos.

Nil erat attonitam quod tum defenderet urbem,
Nil, nisi de patria jussa recepta mea.
Oh! quoties volui me tum, quia bella vetabant,
Ista procelloso jussa dedisse freto,

Mentis et incensæ potius mandata secutum
Fortiter Hispanas edomuisse minas.

"For resistance I could fear none,

But with twenty ships had done What thou, brave and happy Vernon, Hast achieved with six alone.

Then the bastimentos never

Had our foul dishonour seen,

Nor the sea the sad receiver

Of this gallant train had been.

“Thus, like thee, proud Spain dismaying,
And her galleons leading home,
Though condemned for disobeying,
I had met a traitor's doom,
To have fallen, my country crying
He has played an English part,'

66

Had been better far than dying
Of a grieved and broken heart.

Unrepining at thy glory,

Thy successful arms we hail; But remember our sad story,

And let Hosier's wrongs prevail. Sent in this foul clime to languish, Think what thousands fell in vain, Wasted with disease and anguish,

Not in glorious battle slain.

[ocr errors]

"Nullus erat nostris qui tunc obsisteret armis;
Res mihi bis denis navibus acta foret.
At tu nunc facili, dux felicissime, pugna

Ilicet egisti bis tribus illud opus.

Tunc ea non fœdam vidissent mœnia cladem,
Moenia quam probri conscia facta mei!
Nec tot Atlantiaco periissent mersa profundo
Corda, tot externis fortia corda plagis.

"Tunc etiam domitis potuissem victor Iberis,
Par tibi, cum capta classe redire domum.
Quid si jussa redux lueram contemta cruore?
Si fuerat vita culpa soluta mea?

Ah! quanto melius cecidisse, fatentibus Anglis
Me bene de patrio commeruisse solo!
Ah! quanto melius, quam longis pectora victum
Tristitiis animam sic posuisse meam.

"Possumus, invidia majores, cernere famam,
Cernere militiæ gesta secunda tuæ.

Sed tibi sit nostræ mens haud oblita querelæ,
Ne cadat in surdos semper inulta Notos.
Quid tot in infesto tabentia millia cœlo
Profuit indignæ succubuisse neci ?

Quos properata lues, quos pallidus abstulit angor,
Non ferrum aut dubii nobile Martis opus.

« VorigeDoorgaan »