De macht van het water

Voorkant
Vèrse Hoeven, 2004 - 317 pagina's
Geschiedschrijving van het werkgebied van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Te beginnen bij de Grote Waard en herdijkingen na de Sint-Elizabethsvloed; de overstromingen van 1610, 1740 etc. Het boek is ingedeeld in de periodes: Middeleeuwen, 1500-1795, 1795-1904, 1904-1953, 1953-1977. De laatste periode (1977-2004) omvat het bestaan het Hoogheemraadschap, dat per 2005 is opgegaan in Waterschap Rivierenland

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens