Beschrijuinghe der stadt van Ventlo, ende haer stercte, hoe ende in wat maniere de selue beleighert, beschoten ende victorieuselijck ghewonnen is. Door onsen ghenadighe Heere Prince van Parma, ... : De tvveede victorie van sijn Hoocheyt nae de Reconciliatie van Antvverpen

Voorkant
bij my Mattheeus de Rische, 1586 - 6 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens