De handelsgeest van Isaac Pool: dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2018 - 164 pagina's

Het dagboek van de Amsterdamse koopman Isaac Pool, zoon van een binnenvaartschipper, bestrijkt de periode 1663-1678 en omvat ruwweg 220 dicht beschreven pagina’s. Uit de uitvoerige beschrijving van zijn zakelijke activiteiten in de wijnhandel, houthandel, scheepvaart en het onroerend goed wordt duidelijk dat hij optimaal profiteerde van de bloeiende Amsterdamse economie. Daarnaast is zijn dagboek gevuld met notities over zijn persoonlijke leven (familie, reizen, eten en drinken, vriendschappen, onderwijs en kunst), zijn burgerlijke plichten (schutterij) en zijn maatschappelijke ervaringen (zoals het Rampjaar, de moord op de gebroeders De Witt en de intocht van stadhouder Willem III in Amsterdam). Pool beschreef dit alles in een onverbloemde stijl. De editie van dit unieke dagboek bevat de integrale, maar genormaliseerde tekst, een uitvoerige inleiding over de historische achtergronden, gedetailleerde (taalkundige en toelichtende) annotaties, illustraties van Amsterdamse en Leidse locaties en een namenindex.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Leven en werk van Isaac Pool
Verantwoording van de uitgave
scheepvaart en overzeese handel
het wijnkopersgilde
het Rampjaar Intermezzo de profeet Rothe
de houthandel
Appendix
Index van belangrijkste namen en plaatsen
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens