In het teken van identiteit: Taal en cultuur van de Nederlanden

Voorkant
Liesbeth Degand
Presses universitaires de Louvain, 20 mei 2014 - 278 pagina's

In deze bundel brengen naaste en verre collega's van Prof. Ludo Beheydt een hulde aan zijn rijkgevulde academische carrière als hoogleraar Nederlandse taal en cultuur aan de Université catholique de Louvain. Zes van zijn eerder gepubliceerde artikelen vormen de leidraad van de bundel. Ze weerspiegelen de brede interesse die Ludo Beheydt altijd heeft gekoesterd voor de verschillende uithoeken van de Nederlandse taal, in het bijzonder taalkunde, taalverwerving, cultuur(kunde) en identiteit. De contribuanten werd gevraagd om met een van de geselecteerde artikelen in discussie te gaan. Dit leidt tot een waaier van diverse bijdragen waarin de Nederlandse taal en cultuur centraal staan.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Cultuur in Vlaanderen of Vlaamse cultuur 107
13
EN CONTRASTIEVE TAALKUNDE
117
Lire un texte authentique en langues étrangères
139
Immersieonderwijs en contrastieve taalkunde
163
Tweetalig onderwijs als Belgische philtre damour
195
Klemtoon in het Nederlands van Franstalige immersie en niet
203
lexicalisatie van beweging
221
Een semantische studie van identiteitsconstructie Het geval
229
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens