Versamelinge der brieven van den heere Keuremenne: Aen de heeren Theologanten van de Seminarien van Gend, Brugge, Ipren &c. over het soogenaemt Seminarie-Generael, waer in ontdeckt worden alle de heymelyke geschiedenisse voorgevallen ten dien opzigte, Volume 2

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 2 - Om onder den duyfleren fwelm (ba) van hunne verlichte eeuw , eenig order te konnen behouden , heb ik goed-gevonden van...
Pagina 101 - Polyphemus verzógt van hier in te willen voorzien ; hy had ook het zelve gedaan , zoo men zegt , by de vrinden van die Gadlekkerkens, maar alles zonder baat.

Bibliografische gegevens