Goederen- en personenvervoer. Vooruitzichten en breekpunten

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inhoud
11
Inleiding Deel 1
21
Figuren
25
Inleiding tot de Verkeersmodellen
33
Voorbeeld van een micromodel ontwikkeld in VISSIM
36
Tabellen
42
Utiliteit in functie van de weerstand
47
Gekende distributie
48
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met locatie distributiecentra
257
Het VUB simulatiepakket
270
Emissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
272
voorstel groene autofiscaliteit lichte voertuigen
280
voorstel jaarlijkse verkeersbelasting vergeleken met bestaande
285
voorgestelde tarifering voor tolheffing rekening houdende met
291
Besluiten deel 1
297
Goederenvervoer Transport en logistiek management
301

Structuur van een multinominaal logit model links en genesteld logit
56
Kortste routes
61
Voorbeeld van Dialrouting
62
Mobiliteitsdeterminanten en evolutie
71
Structuur van de bevolking op 1 januari 1921 links en 2002 rechts
72
Mobiliteitsuitgaven van Belgische Gezinnen 2001
77
Tijdsgebruik op een gemiddelde weekdag
83
Evolutie van het wegen en spoorwegennet wegen BelgiŽ 19701989
86
Modale verdeling van het personenvervoer uitgedrukt
92
Aantal personen dat gebruik maakt van een bepaald vervoermiddel
93
Verkeer en Milieu
99
Effecten van luchtvervuiling door transport
101
Evolutie van de emissies in de Europese Unie
102
Atmosferische ozon
111
Global Warming Potential
114
Voorspelling van de sterke toename van de CO concentraties
117
EcoefficiŽntie van het personen links en goederenvervoer rechts
124
Overzicht LCA
130
voorbeeld van de directe tanktowheel en indirecte welltotank
132
EcoScore selectie voertuigen
137
selectie kleine en grote voertuigen
138
Verkeer en Vervoersystemen
147
Exploitatiesubsystemen bij het personenvervoer
148
Actieve veiligheid
150
Voorbeeld Brussel BITC
157
Parallel hybride aandrijving
170
Vergelijking railsystemen
180
Verkeer en Energie
185
Aanbod en vraag naar aardolie op wereldschaal
188
Productie en consumptie van aardolie
189
Verkeer en Beleid
197
Richtwaarden voor de luchtkwaliteit van de Wereld
211
New European Driving Cycle NEDC
214
Emissielimieten Middelzware en zware vrachtwagens N2 N3
217
USA FTP75 Cyclus
222
Japanse Emissie Richtlijnen voor Diesel Voertuigen gkm
223
Emissies benzine motor i f v
228
Invloed voertuiggewicht op brandstofverbruik en voertuigemissies
229
Invloed skibox op emissies
231
Evolutie van het aantal voertuigen in BelgiŽ uitgerust met een airco
234
Relatief meerverbruik
237
Gevoeligheid voor rijgedrag van een dieselbestelwagen ten opzichte
244
Samenvatting invloed verkeerstechnische maatregelen
250
Vergelijking nieuwe en oude belastingsysteem via enkele voorbeelden287
306
Goederenvervoer op Belgisch grondgebied voornaamste vervoersmodi
307
Evolutie van de vervoersprestatie in EU15 tussen 1970 en 2001 in biljoen
314
Transportgroei in EU15 vergeleken met Bruto Binnenlands Product
320
Overzicht
322
Wijzigingen in tijdskosten 2020 ten opzichte van het basisjaar 2000
330
Transportmodi
335
Overzicht van het aantal ondernemingen in de verschillende
336
Overzicht aanpassing aan acquis communautaire
344
SWOTanalyse van de wegvervoersector
346
De Belgische waterwegen
350
Samenstelling van de droge ladingsvloot volgens bouwjaar
353
SWOT analyse binnenvaart
361
Goederennet in BelgiŽ
363
SWOTanalyse spoorvervoer
371
Behandelde tonnages op BruCargo
372
Breakeven afstanden voor het spoor de binnenvaart en short
377
Het intermodale terminallandschap BelgiŽ 19941999 en 2004
378
Maritiem transport havens en hinterlandvervoer
387
Maritiem vervoer in de wereld 2002 in miljoen ton
390
Figuren 567
394
Trafieksamenstelling haven van Zeebrugge in 1 000 ton en 2003
396
Procentueel aandeel in de hinterlanddistributie van containers excl
399
Logistiek en supply chain management
415
De supply chain
416
Distributiekanalen
429
Dimensies van verschillende internationalisering strategieŽn
443
Aandeel transportexternaliteiten in totale externe kosten van transport
461
Marginale externe kosten per transportmodus in per 1000 tkm
462
De evaluatie van transportprojecten
487
Trafiekprognose sluis van Evergem
492
Kostenbatentabel voor de nieuwe sluis te Evergem Prognosevariant
498
Verhoging van de nettobaten voor de gebruiker
507
Rangschikking van de projecten volgens de criteria van de gebruikers
510
Bepaling van de toegevoegde waarde
521
Tabellen 575
524
Besluiten deel 2
529
ProblŤmes daujourdhui
543
Qui a commencť ŗ ťtaler?
545
Effet de la vitesse supťrieure a 5060 kmh
554
Variťtť de types dintersection de voies
560
Tableau des autobus a Curitiba
561
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens