Das Kriegsspiel: ein Versuch die Wahrheit verschiedener Regeln der Kriegskunst in einem unterhaltenden Spiele anschaulich zu machen

Voorkant
K. Reichard, 1803 - 196 pagina's
Den Braunschweig hertugelige matematik- og biologilærer J.C.L. Hellwig udgav 1780 sit forsøg på et Krigsspil - "et på Skakspil bygget taktisk spil" med 8 håndkolorerede plancher med Skakdiagrammer (den store planche nr. III sammemsat af 4 dele A-D er visvisende kaldt IIIa) - den gode modtagelse foranledigede ham 1782 til at udg. en udvidelse - 2. del "praktisk del" m. 10 plancher. 1803 udgav han dette værk - en slags sammendrag med samt de i mellemtiden indhøstede erfaringer m. 4 plancher med 11 diagrammer og 7 ill. af skakbrikker som officerer og kanoner.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens