Economisch Recht. Leidraad voor studenten: 3de, herziene uitgave 2019

Voorkant
Gompel&Svacina, 2019 - 614 pagina's

Deze uitgave is bedoeld als leidraad bij de cursus economisch recht voor rechtsstudenten. Zij vinden hierin een beknopte analyse van belangrijke onderdelen van het ruime economische recht. Verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak in voetnoot bieden een houvast bij verdere ontginning van de materie.

Als geselecteerde domeinen komen aan bod:
• Algemene aanknopingspunten van economisch recht
• De ondernemingsbegrippen uit het Wetboek van economisch recht
• Kenmerkende verplichtingen voor ondernemingen
• Marktpraktijken
• Intellectuele eigendom
• Kartelrecht
• Insolventie van ondernemingen
• Tussenpersonen in de handel
• Vrij verkeer

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Bewijslast artikel 2
472
ning 3302010
492
2 Personeel toepassingsgebied
499
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2019)

Gert Straetmans†is gewoon hoogleraar Economisch en Europees economisch recht aan de Universiteit Antwerpen. Er staan talrijke publicaties over deze rechtsdomeinen op zijn naam en hij was/is gasthoogleraar aan meerdere buitenlandse universiteiten, waaronder deze van Bonn, Hong Kong, Pretoria en Toulouse. Het onderdeel over insolventie van ondernemingen werd mee uitgewerkt door Skander Bennis, assistent aan de rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen.

Bibliografische gegevens