Van de Belgische naar de Vlaamse natie: een geschiedenis van de Vlaamse beweging

Voorkant
ACCO, 2009 - 330 pagina's
Summary: In 1830 werd met de stichting van BelgiŽ wellicht de eerste moderne natiestaat op het Europese vasteland gevestigd. Die natiestaat was bijzonder stabiel; de grondwet bleef, op twee uitbreidingen van het stemrecht na, 140 jaar ongewijzigd. Met de gedrevenheid waarmee de revolutie tot stand was gekomen, ontstond een stroming die de nationale kunst en literatuur wilde stimuleren, de geschiedenis bestuderen, de volkstaal beoefenen en de vaderlandse tradities in ere houden. De beginnende Vlaamse beweging was een onderdeel van dat Belgische patriottisme. Sinds de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de herinnering aan dat gezamelijke Belgische verleden stevig ontwricht door de flamingantische ideologie die een Vlaamse tegenhegemonie tegenover de Belgische natie en haar verleden heeft geschapen. Het verleden van BelgiŽ wordt zeker in Vlaanderen niet meer gekoesterd. BelgiŽ is vandaag uit vele Vlaamse, maar ook uit steeds meer Waalse geesten verdwenen. Vlaanderen is vandaag mťťr dan BelgiŽ een natie, WalloniŽ volgt met rasse schreden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
9
In het koninkrijk BelgiŽ
24
van de Belgische protonatie naar de natiestaat
37
De parlementaire zittijd 18281829
51
De agitoren van de oppositie
66
Arbeidersbeweging en nationalisme
81
Gezelle in de Vlaamse natievorming
95
De taal als natievormende factor
96
Voortzetting
176
HetACW de katholieke partij en de taalwetgeving 19291932
197
Een gemeenschappelijk standpunt
212
Een eigen ACWpolitiek
218
De vernederlandsing van het middelbaar onderwijs
237
De instructions collectives van 1906 en de wet van 1910
253
Elias of het gevecht met de democratie
267
Wanneer en in hoever is de Waalse beweging Waals geworden?
285

Beproefde samenwerking Klerikalen en vrijzinnigen in de Vlaamse beweging
113
Strijd om het middelbaar onderwijs en een tweede Hogeschoolcommissie
132
De Daensistische Christene Volkspartij
147
De Frontbeweging aan de IJzer
163
De groei van een Vlaamse natie
299
Naar een staatshervorming
316
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens