Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend, in 't bezonder, en van het Departement der Schelde in het algemeyn ..., Volume 26

Voorkant
Vander Schueren, 1820
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 4 - April tea 5 uren. i April tot 15 ten 4 ur. en half. 15 April tot i Mey ten 4 uren. i Mey tot 15 , ten 4 uren. 15 Mey tot i Aug. tens ur. en half. i Augusti tot 15 ten 4 uren. 15 Aug tot I Sept/ ten 4 uren.
Pagina 4 - February tot i Maerte ten 5 uren en half, i Maerte tot 15 ten 5 uren 15 Maerte tot i April ten 5 uren. i April tot 15 ten 4 uren en half.
Pagina 4 - I Sept. ten 4 uren. i September tot 15 ten 4 ur. en half. 15 Sept. tot i Octob. ten 5 uren. i October tot 15 ten 5 nr. en half. 15 Octob. tot i Nov. ten 5 ur. en half' i November tot 15 ten 6 uren.
Pagina 1 - Pastors , Onderpastors en Deservitors van het Bisdom van Gend ; MIDSGADERS De verdeylinge der bureaux van het gouvernement; den gouverneur en de naemen der Heeren stoeten der provincie van Oost-Vlaenderen , de Bureaus en Ontfangers.
Pagina 81 - Van den 19 october tot den febrnary beginnen de lessen ten 5 uren , en eyndigen ten 7 uren 's avonds. Van den i february tot der» l dito , van 5 uren en half tot 7 uren en half, en van den i maerte tot den 18 dito van 6 tot 8 uren.
Pagina 114 - Royal, ibid. Het hôtel de Pays-Bas, ibid. Het hof van Weenen , koornm. Den gouden Leeuw , te putte. Hemelryk, ibid. Den grooten Hert, koornm. Het hôtel de Bourbon, kalanderberg. Het hôiel de Flandre , draplh. Het hS'el de France, braband. Het hôtel s. Jooris, hoogpoortc Het hof van Ehgeland , kauter. De groóte Kioone,by 'tbelfort Lieft
Pagina 121 - Den Schild van Engeland , by den zandberg Den Prins, in den ram Den rooden Hoed , by s. nicolae« kerko Körte jansltraete Den Spiegel , s.
Pagina 94 - In waekzaem te zyn by het ontsiaen van contagieuse en epidemische ziekten in de zelve provincie ofte district. Deze commissien zyn ook volgens koninglyk besluyt van den 31 mey 1818 , n.
Pagina 4 - Rytuyg met 2wiel.en l peird , met 2 idem ....:.-.. met 3 idem .... met 4 wiel. en 2 i'dem met 3 idem ......... met 4 idem met...

Bibliografische gegevens