Patriotten in Groningen 1780-1795

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 1996 - 392 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

Het boek is net zo fascinerend als de geschiedenis lessen die dhr . j.k.h van der Meer gaf.
een echte aanrader .
mevr nm ruis

Inhoudsopgave

I
5
4
20
Sociale positie en politieke keuze
59
3
66
4
93
De gereformeerden
119
Besluit
134
De rol van de academieburgers
142
R K rekwestranten 1785 en R K kerkmannen 1786
246
9a Leden kerkekamer Oude Vlamingen 17801787 mannelijke lidmaten Oude Vlamingen betrok ken bij patriottische activiteiten 17851787
248
9b Leden kerkekamer Verenigde Waterlanders en Vlamingen 17801787 mannelijke lidmaten Verenigde Waterlanders en Vlamingen betrokken bij p...
249
9c Doopsgezinde sympathisanten betrokken bij patriottische activiteiten 17851787
250
Leden van de lutherse grote kerkeraad 17841787
251
Mannelijke lidmaten Waalse gemeente 17801787 leden van het Waalse consistorium 17841787
252
Leden van de gereformeerde grote kerkeraad
254
Groningse studenten 17841786 betrokken bij patriottische activiteiten 17851787
256

Een stervende academie
151
De academie en de patriotten
160
Besluit
171
De patriotten tussen hoop en vrees
174
3
186
4
202
5
213
6
221
Bijlagen
227
Burgemeesters en raadsleden 17841787
234
Taalmannen en gezworenen 17841787
235
Leden van Pro Excolendo 17841787
237
Leden van het departement Stad en Lande van de Oeconomische Tak 1785
238
Leden van De Onbekende Leeskring van 1783
241
Nieuwe leden van de Grote of HerensociŽteit 17801787
243
Leden van de vrijmetselaarsloge lUnion Provinciale 17841787
245
Leden van de English Reading Society 17921795
261
Hoogstaangeslagenen voor drek en lantarengeld in 1785
262
Rangeerlijst van de derde divisie van VODP 1787
270
In Lijkstatie met kwaliteit genoemde personen 1787
273
Overzicht van de stemming gehouden in de brede raad op 17 maart 1786
277
a Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de stad Groningen 17981811 absolute getallen 279 b Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de sta...
279
a Aandeel van de studenten van elders in de nieuwe inschrijvingen aan de academie van Stad en Lande 17711775
280
Fragment genealogie Van Iddekinge
282
Fragment genealogie Hora Siccama
284
Fragment genealogie Modderman
286
Verantwoording van de illustraties
287
Lijst van afkortingen
289
Noten
291
Bronnen en Literatuur
355
Summary
376
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 366 - Alphen, G. van. Catalogus der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853 (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, Van Someren, Tiele en Van der Wulp) (Groningen, 1944).

Bibliografische gegevens