Methodisch werken in de materiŽle hulp- en dienstverlening

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 2 aug. 2011 - 510 pagina's
In dit boek beschrijft Leo Witte de achtergronden en methoden van de materiŽle hulp- en dienstverlening. Van oudsher beoogt deze beroepspraktijk burgers de materiŽle voorwaarden te bieden die hen in staat moeten stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning, het beleid Welzijn Nieuwe Stijl, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe sociale zekerheidswetten is deze intentie dezelfde gebleven. Anders is de vraag hoe burgers op basis van 'eigen kracht', zelfverantwoordelijkheid en ervaringsdeskundigheid te betrekken bij de hulpverlening.Nieuwe wetten en beleid introduceerden de huidige paradigmawisselingen in de sociale sector. Professionals krijgen er nieuwe rollen door. In plaats van de 'helpers' van weleer zijn zij nu degenen die burgers faciliteren om waar mogelijk zelfwerkzaam en zelfredzaam te worden. Waar zij zich vroeger lieten leiden door de beperkingen van de cliŽnt appelleren zij nu aan zijn mogelijkheden. Een vraaggerichte werkwijze waarin de vragen en behoeften van de cliŽnt leidend zijn, vervangt het aanbodgerichte werken. Nieuwe vormen van indiceren, een andere inzet van voorzieningen en het betrekken van informele naast formele netwerken vinden hun weg in deze beroepspraktijk. Hoe deze nieuwe werkvormen in te zetten bij problemen en vragen op het gebied van financiŽn (uitkeringen, problematische schulden), arbeid wonen en voorzieningen is de centrale vraag van dit boek.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
15
MateriŽle hulp en dienstverlening als voorwaarde voor sociale partici
36
Wat zijn kerntaken en beroepsrollen?
55
1
121
6
128
10
141
12
151
13
164
Reintegratievoorzieningen
301
integrale schuldhulpverlening
317
Combinaties van strategieŽn
322
Wat is integrale schuldhulpverlening?
335
Wettelijk traject
379
Inkomensondersteunende voorzieningen
395
Sociale kaart van de schuldhulpverlening
406
wonen
421

1
171
Verwijzen
178
Methodische modellen
191
Methoden kiezen
217
sociale zekerheid en arbeid
227
Structuur van het socialezekerheidsstelsel
250
Uitvoering sociale zekerheid
272
Integraal hulp en diensten verlenen bij het vinden en behouden
289
Dichotomie
423
Woningcorporaties
442
Huur en verhuur
464
Op kamers
479
Competenties
482
Afkortingen
503
171
510
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens