Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

GENERALI U M:
AC PROVINCIALIUM
DECRETA, ET CANONES,

[ocr errors]

SCHOLIIS, NOTIS, AC HISTORIC A ACTORUM

DISSERTAT 10 NE ILLUSTRATI,

PER F. CHRISTIANUM LUPUM,
Iprensem, Ordinis Heremitarum Sancti Augustini, Sacre Theologie in Alma Lovaniensi

Universitate Doctorem , ac Regium Primarium Professorem.

PARS QUINTA.
OPERUM TOMUS QUINTUS,
Continens Vi&oris secundi , Stephani noni , Nicolai secundi , & Alexandri

secundi Concilia , & Dictatum San&i

Gregorii septimi.

STUD 10, Ac L A BORE
F. THOMÆ PHILIPPINI RAVENNATENSIS EJUSDEM ORDINIS.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VENETIIS, MDCCX X V.
Proftant

SAPUD Jo: BAPTISTAM ALBRÍTIUM Q. HIERON.

ET SEBASTIANUM COLETI.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

D. JACOBO ROSPIGLIOSO,

CLEMENTIS NONI,
SUMMI NUPER ET OPTIMI PONTIFICIS,

DIGNISSIMO NEPOTI,
San&tæ Romæ Ecclesiæ ad Sanctum Xixtum Presbytero Cardinali, &c.

MINENTISSIME DOMINE,

[ocr errors]
[ocr errors]

Non de sola Sancti Petri Apofloli persona , sed etiam de ejus Romana Cathedra dixit Dominus : Ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret ficut triticum . Hanc non sola Arianorum Eusebiana faétio, nec folus pro Hærefiarcha Eutychete insaniens Alexandrie Patriarcha Dioscorus nec sola Eutychianorum Acaciana conjuratio, nec folus Donatiftarum Signifer, & apud Constantinam Episcopus Petilianus, nec

folus Imperator Leo Isaurus, nec solus totius Latinæ Ecclefiæ Calumniator Photius, nec folus Calumniarum Inftaurator ac Ampliator Michael Cerularius arietarunt , sed etiam intra Catholicam Communionem Africane Diæcesios Primas Aurelius, Arelatenfium Metropolita Hilarius , Regiæ civitatis Episcopi Atticus ac Epiphanius, intra ipfam Italiam à Græcorum Exarchis inflata Ravennas Ecclesia , ac ipfe, in bac quoque rerum summa ambidexter, Imperator Juftinianus . Etenim junioris Theodofii infelicem en circumductam de Illyriciana Diæcefi legem resuscitavit , reddidit Epiphanio , ac suo Codici inseruit. Etiam tot ac tantis Romanæ Ecclefiæ laboribus atque impenfis repoficus in suam Conftantinopolitanam Cathedram Sanétus Patriarcha Ignatius. Quidam Divinum ac Evangelicum Papatus Primatum, quidam Apoftolicam Patriarchatus dignitatem lacerare tentarunt aut truncare. Quas Sancti Petri injurias propriis oculis videre compulsus fuit ce reptimus Gregorius , non tantùm à Wormatienfi aut Brixinensi Latrocinio, sed cod Cuniberto , Bambergenfis Ecclefia Clerico , Goliath Henricianæ ac Guibertine fačtionis. Etiam noftro Sæculo non desunt fumosi Doctores , qui omnibus extra Urbicariam Italiam Metropolitis adscribunt Autocephao liam . Garriunt Africanam Ecclefiam numquam provocaffe ad Romanam. Blaterant Romanas appellationes effe Sardicenfis , quæ avit um Imperii jus transcripfie in Romanum Episcopum, Synodi institutionem . Buccia nant Canonica Provincialium Synodorum judicia fuisse olim suprema , inconcufa, inappellabilia. Clamant Orientales Episcopos numquam ad Apoftolicam Sedem , semper ad Generalem Synodum provocasse. Apofiolicam, immò Evangelicam, quæ definitiva de fidei quæftionibus judicia reservavit Sedi Apoftolice, legem plenis maledicentia buccis proscribunt ad novas usurpationes. Sceleratas Eusebiane factionis è Philippopolitano Conventiculo litteras venùm exponunt uti authenticos Canones . Effutiunt Generalium Synodorum convoCationem effe Augufti Principis munus, non Romani Pontificis. Huic in iisdem fynodis abjudicant fuffragit Prerogativam, a confirmandi authoritatem. Quin & quidam Apoftolicis privilegiis sublimes opulenti fine fronte do mente cantant Romanum Pontificem non posse contra Canones privilegia concedere. Mifera invidia in tantùm Audet aliena jura quoquo modo lædere, ut sua se evertere nocendi cupiditate non videat. Ef ftulta Græcorum nequitia, de qua ad Imperatorem Bafilium fcripfit Adrianus secundus Pontifex : Quidam, qui apud vos summa Ecclesiasticarum rerum gubernacula moderantur , tunc Synodorum Statuta vel etiam Sedis Apoftolicæ Decreta proferunt, cùm vel alios lædere, vel se juvare cupiunt, & hæc fub filentio tegunt, quando fortasse contra se vel pro aliis proponerentur. Ea tunc impugnare aut calumniari eft longè major iniquitas . Nempè Apoftolica de periculosis novissimorum temporum diebus Prophetia edicit: A veritate auditum avertent, ad fabulas convertentur. Et certè novissimus Diaboli in Eccleham insultus erit illius Hierarchiam confundere , de intrudere Gentilem, quo difponunt ifta omnia Acephaliam. Ita sperabit sui Anti-Chrifti Monarchiain ftabilire. Verùm contra hos omnes Sandi Petri Cribratores ftat bio ftabit immobile fundamentum : Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua. Es bisce Dominicis precibus non tantùm Nicænum, Sardicenfem, aut Chalcedonenfem, quæ impios ventilatores in inferno sepelierunt , Synodos debemus , sed etiam Sandi Gregorii septimi Pontificis Dictatum. Licèt ipsum Joannes Calvinus blasphemet, & Marcus Antonius de Dominis garriat esse non Dictatum, sed Db&erium, conftanter credit Orthodoxa Ecclefia ipsum esse Spiritu Dei conditum, ideoque totius mundi reveren. tia consecrandum. Et bisce in Scholiis Catholicæ Matris fenfum stabilire conor , atque elucidare. Imperatori Conftantio , Apoftolicæ Sedis poteftatem ultra limites ufurpatam ac ampliatam improper anti, repofuit Liberius Pontifex : Secutus fum morem , ordinemque Majorum. Nihil addi Episcopacui urbis Romæ , nihil minui passus sum. Hanc regulam de ego ex corde profiteor , Audui integram cuflodire. Etenim

« VorigeDoorgaan »