Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 86

Voorkant
By Philippe Gimblet, 1855
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 36 - Uitloozings-Balksluis der Pasbrug , opwaerts de Navigatie-Sluis der Visschery te Gent, met hunne schepen van de Lei naer de Neder-Schelde begeven , zullen het regt betalen even als of zy deze laetste Sluis zouden doorgevaren hebben. • — — — - -~TARIEF DER TOL-REGTEN (BARRI»REN), OP DE GKOOTE EK PROVINCIALE WEGER.
Pagina 36 - SOO meters. 2/6 Voor den afstand van 600 tot 1000 meters. 3/6 Voor den afstand van 1000 tot 1600 meters. 4/6 Voor den afstand van 1600 tot 2000 meters.
Pagina 27 - Medecyn-IIont, per 100 kilogramm. , 0-05 Bewerkt Meubelmakers-Hout en gemalen "VerwHout, per 100 kil. , 0-10 Huiden , per 100 kilogrammen, 0-10 KofFy, par 100 kilogrammen , 0-08 Ruw Katoen , per 100...
Pagina 32 - KAVELREGT OP DE VRYDAGMERKT EN S. JAKOBSPLAETS TE GENT. Het regt , alle dry maenden en voorop te betalen , voor degenen die tich willen plaet.sen , 't zy den vrydag , 't zy den zaterdag, op de vrydagmerkt of rond S. Jakobskerk, is: Voor de kramen, dry meteis of minder lang, 20 centimen.
Pagina 20 - Ninove den derden dynsdag van iedere maend , als ook den dynsdag der kermis-week. Ronsse den eersten woensdag van iedere maend. Sottegem den eersten dynsdag van iedere maend (uitgenomen mei , augustus en november).
Pagina 32 - De verkaveling, telkens dry dagen voorop aengekondigd , gebeurt door de zorgen van den verpachter en met tusschenkomst van den policie-kommissaris , die zal zorg hebben dat elke kramer de plaets bekleede, hem door de verkaveling aengewezen. Pachter en Ontvanger van het Kavelregt , Michiel de Coster, ottogracht 38 (baudeloolei).
Pagina 31 - Voeder, per wagen of kar, 8 c. Veerzen , per hoofd , 8 cent. "Wild, per mand, 4 Centimen. Idem , per rugkorf, 8 centim. Granen van alle soorten , per hectoliter, 8 Centimen. Zaden , per 7.ak van minder dan eenen hectoliter, Scentimen.
Pagina 216 - Huwelyken liebben plaets den Woensdag , in de TrouwKamer ten Stadhuize, en in geval het dien dag feestdag is , dan heeft dit dags daerna plaets. In sommige gevallen verleent de Officier des Burgerstands oorlof om op eeneu byzonderen dag te trouwuii.
Pagina 168 - Jury , ter uitzondering -der zaken by verstek (contumace) , watrby de Jury niet geroepen wordt. REGTBANKEN VAN EERSTEN AENLEG. De Regtbanken van eersten Aenleg geven -wysdom in burgerlyke zaken in eerste en laetste ressort , in de gevallen door de wet bepaeld. Zy doen ook uitspraek op het beroep der vonnissen door d<!
Pagina 33 - De booten van eenen inhoud minder dan dry tonnen en de schuitjes en booten toebehoorende aen de provincie of acn de stad en gebruikt voor den dienst der sluizen en het uitvoeren der werken, alsmede degene dienende tot het vervoeren der ingenieurs en agenten van het korps der watereu en wegen of der opzichters der stedelyke werken ; 2.

Bibliografische gegevens