Aangifte Vennootschapsbelasting 2020 - 14de herziene uitgave

Voorkant
Gompel&Svacina, 5 mei 2020 - 1392 pagina's

Deze publicatie bespreekt de vennootschapsbelasting aan de hand van het aangifteformulier. De keuze om deze materie technisch te benaderen (de zogenaamde bewerkingen) werd gemaakt vanwege de vaststelling dat men in de meeste gevallen in eerste instantie in aanraking komt met de vennootschapsbelasting via dit formulier.


Eerst wordt het toepassingsgebied onderzocht. Vervolgens worden de verschillende vakken van de aangifte grondig uitgediept. Hierbij wordt de vereiste aandacht besteed aan de interactie met boekhoudrecht en -techniek. Waar nodig wordt tevens kort ingegaan op de andere belastingen (voornamelijk btw en registratierechten) en het vennootschapsrecht. In de tekst wordt op verschillende plaatsen verwezen naar aanbevolen literatuur voor verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen.


Door deze unieke aanpak is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak – die doorgaans slechts beperkt wordt geconsulteerd – en kan dit werk het hele jaar door als handboek worden gebruikt.


Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met zijn talrijke verwijzingen naar fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol naslagwerk voor fiscale juristen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves
392
nisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord
415
Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves
421
Voorzieningen voor risicos en kosten
449
Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden
477
Tax Shelter erkende audiovisuele werken
519
Tax shelter erkende podiumwerken
530
Opname vrijgestelde reserves
548
Verworpen uitgaven
628
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2020)

Philippe Salens†is vennoot bij EY Tax Consultants en programmadirecteur van het postgraduaat Vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School.


Thomas Vanhaecke†is accountant-belastingconsulent. Hij werkte onder meer bij Cnockaert & Salens, EY en kantoor Van Reybrouck. Momenteel is hij partner bij Vanhaecke, Devriendt & Rosseel. Verder is hij docent bij Brugge Business School, lid van de redactieraad van de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen en spreker bij diverse beroepsverenigingen.


Christ Taghon†is director bij EY Tax Consultants.

Bibliografische gegevens