Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 1997 - 454 pagina's
Multidisciplinaire beschouwingen over de ontwikkelingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

E Tonkens I Weijers
15
Verstandelijke handicap
57
Het vaststellen van de verstandelijke handicap D W Kraijer
69
Genetische aspecten LP ten Kate
79
Ontwikkeling van het zenuwstelsel en verstandelijke handicap B CL Touwen
99
Organische achtergronden van verstandelijke handicaps R le Coultre
111
Motorische ontwikkeling A Vermeer
125
Communicatie en interventie H F Bos MJ M Heim
134
Het dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap
191
De Sociaal Pedagogische Dienst M Wijbenga
199
Het onderwijs SJ Pijl
206
Ouderparticipatie in instellingen AMKD Folkerts
214
Kleinschalig wonen PR Siebesma
229
De inrichting J N Broeders
239
Werken met een verstandelijke handicap AM van Iren
247
Sociale werkvoorziening HJ van Houten
255

De sociaalemotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een verstandelijke
147
Opvoeden van kinderen met verstandelijke beperkingen H Nakken
159
Vormen van pedagogische thuisbegeleiding B F van der Meulen H Nakken
169
Het centrum voor dagbesteding van volwassenen A GM Wijgergangs
266
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens