Manuscripten en miniaturen: Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek

Voorkant
Jos Biemans, Klaas van der Hoek, Kathryn M. Rudy, Ed van der Vlist
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 1 mrt. 2007 - 432 pagina's

Middeleeuwse handschriften – met de hand geschreven, versierde en geïllustreerde boeken – blijven fascineren. Hun inhoud, zowel tekst als beeld, biedt een venster met uitzicht op ons verleden. Ook de bestudering van de uiterlijke vorm van het boek brengt ons dichter bij de middeleeuwse makers en gebruikers. 

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezit een van de grootste en belangrijkste verzamelingen middeleeuwse handschriften in Europa. Daaronder bevinden zich vele topstukken uit de geschiedenis van de middeleeuwse literatuur en boekschilderkunst. 

Ruim 33 jaar lang was dr. Anne S. Korteweg conservator van deze collectie. Opgeleid als kunsthistoricus, ontwikkelde zij zich ook tot boekhistoricus en werd zij een nationaal en internationaal gewaardeerd kenner van het gedecoreerde en geïllustreerde boek uit de Middeleeuwen. 

Als dank voor haar voortreffelijke werk en haar onmisbare steun bij de bestudering van het middeleeuwse boek schreven dertig collega-conservatoren, literatuur-, boek- en kunsthistorici bij haar afscheid de hier gebundelde artikelen. Hun onderling verschillende, maar altijd boeiende bijdragen gaan over de productie, de decoratie en illustratie, het oorspronkelijke gebruik en het latere verzamelen van middeleeuwse handschriften. De meeste bijdragen gaan vergezeld van reproducties uit de bestudeerde handschriften, waarvan een deel in kleur.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
9
A Little Treasure
21
Paleografische en codicologische bespiegelingen
33
Prozaproductie in twee kolommen
47
Bloemen voor Anna
59
Jozef en de geschenken van de drie koningen
77
Meditation Memory and Marginal Decoration
91
Veertiendeeeuws Utrechts penwerk
101
Tot nut eer en luister voor de Koninklijke
253
de meningsverschillen
265
Notes on the Liturgical Use of the Hours
279
De verknipte Guiron
295
Waar rustte het hoofd van de H Helvidius?
303
Bruegels Netherlandish Proverbs and the Borders
311
Dazzle my Eyes
337
Le cycle de lEnfance des petites heures de la Vierge
355

Als Handschrift Gedrukt
113
The Cultural Dynamics of Medieval Book Production
243
Een hoofs gebaar?
367
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens