Algemene inleiding op palliatieve zorg

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 17 jan. 1999 - 44 pagina's
Dit boek is bedoeld voor hulpverleners buiten de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die psychiatrische problematiek bij hun cliŽnten willen leren herkennen en hanteren. Het boek wil voor deze hulpverleners een handreiking zijn om genuanceerd te kunnen denken over met name langdurige psychiatrische problematiek en deze kennis te kunnen integreren in het gewone hulp- of dienstverlenend handelen, al dan niet in samenwerking met de GGZ. In dit cahier wordt het terrein van de palliatieve zorg verkend. Wat wordt nu precies onder palliatieve zorg verstaan? Wat is de meerwaarde van deze zorg? Wat zijn zoal de wensen, behoeften en zorgtekorten van de zieke mens en zijn naaste(n) in de palliatieve fase?De palliatieve zorg is in ons land (maar ook daarbuiten) nog volop in ontwikkeling. Er zijn veel mogelijkheden en uitdagingen om de palliatieve zorg, het aanbod en de bereikbaarheid, te verbeteren. Met behulp van verschillende voorbeelden uit de praktijk wordt in dit cahier duidelijk gemaakt waar en hoe dat zou kunnen gebeuren.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens