Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 117

Voorkant
By Philippe Gimblet, 1886
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 20 - ... de stad en gebruikt voor den dienst der sluizen en het uitvoeren der werken, alsmede degene dienende tot het vervoeren der ingenieurs en agenten van het korps der watereu en wegen of der opzichters der stedelyke werken ; 2.
Pagina 173 - Memorial adminittratif; de uitgaven vau het estuer; de pensioenen en onderstanden; de openbare feesten ; de stomdooven en blinden ; de uitvoering der wet op de krankzinnigen, enz.
Pagina 14 - Degene die zijn handteeken stelt op een ongezegeld effect, hierboven vermeld, vervalt in de boet bij artikels 10 en 11 der wet van 21 maart 1839 vastgesteld. Dezelfde boet zal ook ten laste vallen van den wisselagent of makelaar die ongezegelde effecten zou verhandeld hebben. De...
Pagina 75 - Alexandcr-Pauwel-Frcderik-Lodewyk , van den calvinistscbcD eeredienst, prins vau Oranje-Nassau-Dietz , Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg en Hertog van Limburg den 17 maert 1849, geb. te Brussel 19 feb. 1817, getr.
Pagina 21 - De Sluizen op de Opper-Schelde , op de Lei en op de Dender zyn Ryks-Sluizen , en zyn ten gelalle van 11, en degene op de Lieve (Rabot) is eene Provinciale Sluis. Op de Opper-Schelde : Balk-Sluis te Autrive.
Pagina 21 - Doorvaren der Sluizen in de provincie. De Sluizen op de Opper-Schelde , op de Lei en op de Dender zyn Ryks-Sluizen , en zyn ten gelalle van 11, en degene op de Lieve (Rabot) is eelie Provinciale Sluis.
Pagina 16 - ... annoncen , enz. , by de nieuwe te voegen. De overtreders worden gestraft met eene geldboete, en zelfs , in eenige gevallen , met de gevangenis. De flesschen, steencn kannen , glazen, enz.
Pagina 301 - Chartreuzenstraet i , te Gent. Dit Huis wordt bediend door de Broeders van den Heiligen Joanncs de Deo.
Pagina 191 - KORPS DER SAPEURS-POMPIERS VAN GENT. Het korps is samengesteld uit de volgende officieren en I adjudant - onderofficier - kwartiermeester , 4 serjauleii, lakaporaels , 34 sapeurs, 53 porapiers en 2 trommelaren , te samen 1 10 manschappen.

Bibliografische gegevens