Versamelinge der brieven van den heere Keuremenne: Aen de heeren Theologanten van de Seminarien van Gend, Brugge, Ipren &c. over het soogenaemt Seminarie-Generael, waer in ontdeckt worden alle de heymelyke geschiedenisse voorgevallen ten dien opzigte, Volume 1

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 230 - Aspemare vetera. Hez va ! hez va ! hez va hez ! Bialx Sire Asnes car allez ; Belle bouche car...

Bibliografische gegevens