Methodisch werken in de sociaal-Jur. hulp-en dienstverlening

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 14 nov. 2005 - 490 pagina's
Door de toename van het aantal wetten en regels, de complexiteit ervan en het labyrint van de bureaucratie is de laatste jaren een groeiende behoefte ontstaan aan sociaaljuridische hulp en diensten. Door deze 'juridisering' van de maatschappij zijn sociaaljuridische vraagstukken echter steeds complexer geworden en is de behoefte aan meer informatie over de achtergronden en relevante methoden toegenomen. Het boek Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp– en dienstverlening voorziet in die behoefte.In dit boek beschrijft Leo Witte aan de hand van uitgebreide praktijkvoorbeelden de achtergronden en methoden van sociaaljuridische dienstverlening (SJD) op het gebied van financiŽn (uitkeringen, lonen, problematische schulden), werk, wonen en voorzieningen. Daarmee laat het boek de relatie zien tussen wetgeving en methodiek op de belangrijkste terreinen van de SJD.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

15Woord vooraf
15
58Kenmerken van methodisch denken en handelen
58
90Zich tot het recht verhouden
90
112Twee methodische modellen
112
Sociale zekerheid
135
151Uitvoering sociale zekerheid
151
165De verandering van de verzorgingsstaat
165
hulp en dienstverlening in de sociale zekerheid
175
aanbod en werkwijze
282
17
289
5
295
7
303
4
316
5
328
9
337
346Wettelijk traject
346

181Casemanagement
181
201Casemanagement bij sociale diensten
201
Wet verbetering poortwachter
211
integratie en reÔntegratie
217
visieverschillen
226
235Methodische uitgangspunten en methoden
235
256ReÔntegratievoorzieningen en reÔntegratieinstrumenten
256
361Integrale schuldhulpverlening
361
380Sociale kaart van de schuldhulpverlening
380
397Begrippen
403
426Woningcorporaties
427
450Huur en verhuur
450
466Op kamers
466

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Verwijzingen naar dit boek

Maatschappelijk werk in de breedte

Gedeeltelijke weergave - 2005

Bibliografische gegevens