Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 46

Voorkant
Vanderhaeghen, 1844
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 200 - S. Jacobs. Idem , te Aelst. — PA de Hert, pastor en deken. Idem, te Audenaerde. — JB deClooter, pastor van OL, V.
Pagina 198 - Idem f te Vracene. — JF de Jonghe , pastor. Damen van Maria, te Aelst. — JA de Trogh. Dienaressen der jírme of Zusters van Liefde van Gyseghem , te Gyseghem.
Pagina 37 - Ideghem , te Pollaere , te Denderleeuw , te Aelst , te Wieze en te Dendermonde. Voor een geladen of ongeladen vaertui g , 1 3/4 Centimen per ton.
Pagina 148 - Aenleg geven wysdom in burgerlyke zaken in eersle en laeste ressort , in de gevallen door de wet bepaeld. Zy doen ook uytspraek op het beroep der voimissen door de Vrederegters in eerste ressort verlt-end.
Pagina 107 - CAROLjNA-Fei'dinanda-Luiggia , geb. 6 nov. 1798, wed. 14 feb. 1820 van den hertog van Berry , zoon van wylen den koning van Frunkryk en Navarre Charles X, herlr.
Pagina 5 - Blankenberge deu vrydag Brugge den zaterdag voor granen , koopwaren en magere verkens, den dynsdag voor...
Pagina 200 - Zusters van het H. Hert van Jesus en Maria, te Ninove. — LJ Vergauwen. Zusters van Liefde van Jesus en Maria , te Gent.
Pagina 38 - Voor elk peerd of muil-ezel boven de acht . 60 » Voor eiken bespannen os of ezel .... 4 2/3 » Voor eiken os of ezel, benevens meer dan vier peerdeu bespannen 10 « Het regt zal in zyne geheelheid , ingevolge den tarief , by eiken doortogt , aen den pael der barrieren geheven worden ; nogtans zullen de...
Pagina 36 - Bruggen) gehouden die te sluyten voor den overtocht der persoonen, paerdeu en rytuygen, op pene van 2 tot 10 francs boet. Op de zelve straf is het...
Pagina 27 - ... nieuwen dok of in den kom van den entrepot op de coupure gelost en geverifieerd. Degene met wagens aankomende , waervan de verificatie aen sla.

Bibliografische gegevens