Mondiaal burger daar en hier: Particuliere initiatieven en mondiaal burgerschap

Voorkant
NCDO, 1 aug. 2014 - 52 pagina's

áSinds 2012 publiceert NCDO jaarlijks over mondiaal burgerschap binnen Nederland. Dit rapport bouwt voort op die analyse van mondiaal burgerschap, maar kijkt daarbij specifiek naar Nederlanders die mondiaal burger zijn buiten Nederland, mensen die betrokken zijn bij een particulier initiatief (PI) in het buitenland. Dit onderzoek richt zich op de mate waarin personen die direct of indirect betrokken zijn bij een particulier initiatief verschillen van niet PI-betrokkenen. Vertoont iemand die betrokken is bij een particulier initiatief ook op terreinen die niet direct met het werk van een PI te maken, duurzamer gedrag? Deze vraag is onderzocht door middel van een representatief onderzoek onder Nederlanders in mei 2013. Er werd hen een groot aantal vragen voorgelegd over houdingen, meningen, (duurzaam) gedrag Ún betrokkenheid bij een particulier initiatief.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

InleIdIng
3
een mondIale burger
17
conclusIe
32
bIjlage 3
46
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens