Btw-praktijkboek 2018

Voorkant
Wolters Kluwer Belgium
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN
1
HOOFDSTUK II WERKINGSSFEER
9
HOOFDSTUK III GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED
17
HOOFDSTUK IV BELASTINGPLICHTIGE
23
HOOFDSTUK V BELASTBARE HANDELINGEN
115
HOOFDSTUK VI PLAATS VAN DE BELASTBARE HANDELINGEN
215
HOOFDSTUK VII BELASTBAAR FEIT EN OPEISBAARHEID VAN DE BTW
275
HOOFDSTUK VIII MAATSTAF VAN HEFFING
309
HOOFDSTUK XI RECHT OP AFTREK
577
HOOFDSTUK XII TOT VOLDOENING VAN DE BTW GEHOUDEN PERSONEN
673
HOOFDSTUK XIII VERPLICHTINGEN VAN DEGENEN DIE TOT VOLDOENING VAN DE BTW GEHOUDEN ZIJN
733
HOOFDSTUK XIV TERUGGAAF VAN BTW
967
HOOFDSTUK XV PROCEDURE
991
HOOFDSTUK XVI STATISTIEK
1093
BIJLAGEN
1095
TREFWOORDENREGISTER
1101

HOOFDSTUK IX TARIEVEN
343
HOOFDSTUK X VRIJSTELLINGEN
413

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens