Welke universiteit willen wij (niet)?

Voorkant
Academia Press, 2007 - 226 pagina's
De universiteit is de laatste jaren drastisch veranderd. Er is de schaalvergroting, de verengelsing, een nieuwe publicatiecultuur, onderwijsvernieuwing, de bachelor-master hervorming en de professionalisering van de opleidingen. Een cultuur van het meetbare en een nadruk op outputgegevens bepalen het academische klimaat en maken onderdeel uit van de financieringsmechanismen die het beschikbare geld tussen en binnen instellingen verdelen. Deze evoluties zijn niet onbesproken. In de wandelgangen en koffiekamers van universiteiten en hogescholen wordt nogal wat ongenoegen geuit. Er zijn echter niet veel mensen die hun nek uitsteken en hun dissidente standpunten ook publiek maken. Hoewel de universiteit bij uitstek een plaats is van reflectie, neemt ze zichzelf weinig kritisch onder de loep. De teksten zijn verschenen of uitgesproken over een periode van vier decennia en leggen verschillende accenten. Ze delen in hun diversiteit een vorm van reflexieve aandacht voor de inhoudelijke grondslagen van een universiteit en van het hoger onderwijs.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Maatschappelijke relevantie van het hoger onderwijs
129
De rol van menselijke nabijheid in het hoger onderwijs
147
Markt en Ziel
163
Herman De Dijn
181
Van Al A2 A3 Concurrentievervalsing in academia
199
De macht van het getal
217
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens