Geloof alleen!: Protestanten in BelgiŽ: een verhaal van 500 jaar

Voorkant
Maklu, 21 jul. 2017 - 295 pagina's

In 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat de protestantse kerkhervorming begon. Deze reformatie veranderde het aanzien van het christendom in veel Europese landen volledig. Maar weinigen weten dat het huidige BelgiŽ van meet af aan nauw bij deze godsdienstige omwenteling betrokken was. In het buitenland beroemde namen als Guido de BrŤs, Jacob de Keirsmaeker en Petrus Dathenus zijn hier nauwelijks bekend. Dit boek beschrijft in grote lijnen de geschiedenis van het protestantisme en de protestantse kerken in BelgiŽ. Het schetst de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen in BelgiŽ, maar waar relevant ook daarbuiten, van het begin in de zestiende eeuw tot in onze tijd. Ook het gedachtegoed van de protestantse kerken komt aan bod, zowel op theologisch als kerkelijk-praktisch en persoonlijk gebied. Hierbij zijn steeds zoveel mogelijk vertegenwoordigers van protestantse kerken uit BelgiŽ zelf aan het woord gelaten.
De titel verwijst naar een bekende slagzin van de reformatie: naast het Sola scriptura, alleen door de Schrift, en het Sola gratia, alleen door genade, is er het Sola fide, alleen door geloof. Samen vormen ze de basisovertuiging van protestanten in al hun verscheidenheid: God kennen wij alleen door de Schrift, niet door menselijke traditie of filosofie, met God verbonden zijn is alleen mogelijk door de genade die Hij ons in Christus geschonken heeft, niet door enige vorm van menselijke verdienste, en deze genade ontvangen wij alleen door geloof, door het vertrouwen in Christus alleen. Het boek wil bijdragen tot meer begrip voor de waarde die dit vertrouwen heeft in het leven van velen. Bovendien biedt het een waardevolle oriŽntatie voor iedereen die kennis wil maken met het protestantisme in BelgiŽ.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
Voorgeschiedenis
9
Het optreden van Maarten Luther
21
Begin van de kerkhervorming
35
Vluchtelingengemeenten en de opkomst van het calvinisme
59
Contrareformatie en godsdienstoorlog in de Nederlanden
71
De protestantse kerken in de Zuidelijke Nederlanden aan het einde van de 16de eeuw
99
Onder de aartshertogen
111
In het koninkrijk BelgiŽ
189
Onder Leopold II
209
De Eerste Wereldoorlog
229
De Tweede Wereldoorlog en de heropbouw
241
De jaren 60 70 en 80
257
Na de Koude Oorlog en het begin van de 21ste eeuw
267
Geciteerde en geraadpleegde werken en publicaties
277
Register personen
281

In de Spaanse Nederlanden na de Vrede van Munster
121
Tijdens het Oostenrijks bewind
147
Aanhechting bij keizerrijk en koninkrijk
169

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2017)

Gottlieb Blokland is voorzitter van het Instituut voor Bijbelse Vorming in Leuven, inspecteur-adviseur protestants-evangelische godsdienst bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en voorganger in de protestants-evangelische Bethelkerk in Schaarbeek.

Bibliografische gegevens