Schilderen op school: een werkboek voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, ontwikkeld vanuit de vrijeschoolpedagogie

Voorkant
Uitgeverij Christofoor, 2009 - 303 pagina's
Leergang schilderen voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, ontwikkeld vanuit de vrijeschoolpedagogie. Na een theoretische verkenning (onder andere didactiek, schildertechniek en -materiaal, kleurgebruik) volgen oefeningen voor de docent, waarna in blokken lesvoorbeelden worden gegeven waarbij gewerkt wordt vanuit het verhaal en de beleving.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Schilderen in het onderwijs
15
De verkenning
17
Kleuren en hun invloed op de mens
18
Het kind
19
Opvoedkunst
20
Hoofd harten handen
21
Kunstzinnig werken
23
Boetseren
24
Basisoefening9 Licht kleuren duisternis
90
Schilderen in klas 1 groep 3 Ontdekkingsreis door kleurenland
100
Schilderen in klas 2 groep 4 Tegenstellingen
112
Schilderen in klas 3 groep 5 Dramatiek in kleurbeleven
121
Schilderen in klas 4 groep 6 Van kleurstemmingnaarzielestemming
133
Schilderen in klas 5 groep 7Het beleven van processen
157
Schilderen in klas 6 groep 8 Op weg naarde exacte waarneming
171
Het zwartwit tekenen in klas 6 groep 8
194

Vormtekenen
25
Aanvullende gezichtspunten voorde didactiekvan de schilderles
26
De schilderles
27
Het ordenen van het schilderwerk
29
Het klassengesprek
30
Evalueren zelfreflectie op het werk
31
Temperamenten herkennen
34
Therapeutisch en pedagogisch schilderen het verschil
35
Aanwijzingen voor het voortgezet onderwijs
40
Een reis doorde kleurencirkel
43
Schildertechnieken en materialen
58
Kleurgebruik in andere kunstzinnige vakken en in het schoolgebouw
68
Kleuren kiezen
77
De middenbouw klas 7 klas 1Verkenning van nieuwe werelden
205
De middenbouw klas 8 klas 2 Nieuwe ontwikkelingen
211
Perspectief en doorsnijdingen in de middenbouw klas 1 en 2
218
Inleiding
227
Klas 9 klas 3Het leven tussen lichten duisternis
233
Klas 10 klas 4Bewegingen ordening in zwartwit en kleur
241
Klas 11 klas 5 Op zoek naar eigen identiteit
255
Klas 12 klas 6Het overzicht
267
Kleurenleer
279
Uitwerkingen voortzetting van het kleurenonderzoek
286
Nawoord
295
Noten
302
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens