Medisch handboek kindermishandeling

Voorkant
E.M. van de Putte, I.M.A. Lukkassen, I.M.B. Russel, A.H. Teeuw
Bohn Stafleu van Loghum, 23 aug. 2013 - 548 pagina's

Het Medisch handboek kindermishandeling is het eerste Nederlandstalige handboek op dit gebied. Het biedt een grondig overzicht van alle vormen van kindermishandeling, variŽrend van lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, tot een nagebootste stoornis. In het boek staat de specifieke rol van de arts centraal, bij het eerste vermoeden van kindermishandeling, het stellen van de diagnose, het spreken met de ouders en het opstellen van een behandelplan.

Steeds opnieuw wordt duidelijk dat artsen in elke fase van dit proces andere disciplines nodig hebben. De 51 auteurs van dit handboek werken in zeer verschillende domeinen en komen vanuit alle benodigde disciplines. Dat maakt dit handboek uitzonderlijk voor Nederland en een onmisbare bron van kennis voor elke arts.

Kindermishandeling is een complex probleem met enorme consequenties voor kinderen, hun toekomst en die van hun gezin. Artsen worstelen ermee vanaf het moment dat ze in de spreekkamer kindermishandeling vermoeden. Dit medisch handboek is een overzichtelijk, op de Nederlandse praktijk gericht boek waarin alle noodzakelijke kennis is samengebracht. Het zal een belangrijke bijdrage leveren aan een betere benadering van dit medisch-maatschappelijk dilemma. (Prof.dr. H.S.A. Heymans, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde AMC).

Eindelijk! Een handboek waarin praktisch beschreven staat hoe kindermishandeling herkend en aangepakt kan worden. Deze expertise is nodig voor een adequate toepassing van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het zal van pas komen in de praktijk van elke arts. (Prof.dr. R.J. van der Gaag, kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter KNMG).

Het Medisch handboek kindermishandeling is bestemd voor de (basis)arts, huisarts, kinderarts, jeugdarts en SEH-arts.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

I
2
II
19
III
143
IV
221
V
271
VI
343
VII
387
VIII
469
IX
501
Bijlagen
531
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens