Duiding Collectieve schuldenregeling

Voorkant
Elie Van Acker, Caroline Verbeke
Uitgeverij Larcier, 20 aug. 2015 - 2037 pagina's
Grondige commentaar op de procedure van de collectieve schuldenregeling met alle relevante aspecten: Het eerste hoofdstuk voorziet de artikelen 1675 Ger.W. van een theoretische duiding, met klassieke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. Maar om een procedure collectieve schuldenregeling op te volgen en te evalueren moeten de betrokken actoren ook opzoekingswerk doen in de wettelijke bepalingen van de meest verscheidene rechtstakken. Daarom worden deze materies ook in dit werk door specialisten uitgebreid geduid: OCMW, erfenis, fiscus, echtscheiding, onderhoudsgeld, familierechtbank ,pro deo advocaat, verkoop , verjaring, huur, consumentenkrediet en bescherming, energie, telecom, RVA, arbeidsrecht IBO, werkloosheid, gezinsbijslag, maximumfactuur en OMNIO statuut, zorgverzekering, tegemoetkoming gehandicapten, pensioen , invaliditeit, handel drijven , voorlopig bewind , … Al deze onderwerpen worden op een praktische doch ook stevig juridisch onderbouwde wijze uiteengezet. De wetgeving wordt tevens aangevuld met een zeer praktische en concrete toelichting in functie van wat voor CSR belangrijk is.

De financiŽle implicaties van een wet worden telkens toegelicht, met de vermelding van nuttige websites, adressen, cijfers, lijsten, …
De hoofdvraag waarvan dit werk is uitgegaan, is: Wat wil een praktijkjurist over dit item weten en wat zijn de problematieken waarmee hij dagelijks geconfronteerd wordt?

Voor de schuldbemiddelaars, de OCMW's, de magistraten, de maatschappelijk werkers, de advocaten en de vele juristen die betrokken zijn bij deze procedure is dit omvangrijk werk (circa 1800 blz) een nuttige leidraad.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2015)

Advocaat bij de balie te Gent en schuldbemiddelaar

Paul Cambie is reeds sinds geruime tijd attachť bij de Federale Overheidsdienst Economie. Hij is er actief in de dienst “handelsreglementering”, een beleidsvoorbereidende dienst die bevoegd is voor de wet op de handelspraktijken. Dit houdt in dat de werkzaamheden op Europees vlak opgevolgd worden, aan wetsvoorbereiding en omzetting van richtlijnen wordt gedaan, en er advies wordt gegeven, in eerste instantie aan de Algemene Directie Controle & Bemiddeling, bevoegd voor de controle op economische wetgeving, maar ook aan consumenten en handelaars in het algemeen.

Hij is ook reeds tien jaar secretaris van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en heeft de leer der onrechtmatige bedingen in die hoedanigheid van nabij kunnen opvolgen.

Advocaat bij de balie te Gent (Opdebeeck & De Groote Advocatenkantoor).

Advocaat bij de balie te Brussel (Contrast) en gespecialiseerd in handelsrecht.

Thomas Deruytter specialiseert zich in energie- en klimaatrecht. In dat verband adviseert hij onder meer over de regulatoire aspecten van hernieuwbare-energieprojecten en onderhandelt hij bijvoorbeeld contracten voor aankoop van biomassa, verkoop van elektriciteit e.d.m. Hij is tevens vrijwillig medewerker verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent en hij heeft een stage gevolgd aan
de Europese Commissie (DG Milieu). Hij is ook lid van lid van het Energy Law Research Forum.

Kim Devolder was advocaat aan de Gentse balie. In 2007 werd zij assistente aan het Instituut voor Procesrecht van de Universiteit Gent, waar zij op 1 juli 2014 promoveerde tot doctor in de rechten. Momenteel werkt zij als juriste in het Sint-Vincentius-ziekenhuis in Deinze.

Raadsheer in het Hof van Cassatie, academisch consulent vakgroep Burgerlijk recht Universiteit Gent.

Partner - Tax & Legal Services - Legal
BDO Juridische Adviseurs Burg.Ven. CVBA

Advocaat Moerman Deconinck Van Peteghem.

Lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Substituut-Procureur des Konings te Antwerpen, vrij navorser aan de Universiteit Antwerpen.

Bibliografische gegevens