Het geslacht van de arbeid: opvattingen over vrouwenarbeid in Belgische katholieke intellectuele kringen (1945-1960)

Voorkant
Leuven University Press, 2002 - 494 pagina's
Dit onderzoek peilt naar de (on)zichtbaarheid van vrouwenarbeid in het Belgische katholieke intellecturle debat tussen 1945 en 1960, en vooral naar de opinies over vrouwenarbeid die in deze kringen toen gangbaar waren. Dit gebeurde aan de hand van een nauwgezette analyse van de teksten van toonaangevende personen uit het Belgische katholieke milieu in zes christelijke intellectuele tijdschriften uit die periode. Via een contextuele analyse valt uit deze opvattingen over vrouwenarbeid veel af te leiden over hoe er toen gedacht werd over betaalde en onbetaalde arbeid en over de rol van vrouwen in het gezin en op de arbeidsmarkt. Eťn van de belangrijkste vaststellingen van het onderzoek is dat vrouwenarbeid geen belangrijk thema was in de naoorlogse intellectuele discussies in katholiek BelgiŽ. De vrouwenarbeid die wel aan bod kwam, werd op allerlei manieren als uitzonderlijk en afwijkend geconstrueerd en geproblematiseerd. De redenen waarom vrouwen werkten werden gediskwalificeerd als ophefbaar (economische nood), egoÔstisch en materialistisch (comfort) en ongewenst (emancipatie).
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel
11
CONTEXT
25
B EMANCIPATIE DANKZIJ OF ONDANKS EEN OORLOG?
37
VERNIEUWING OF RESTAURATIE ? REVOLUTIONAIR OF SAAI?
57
Gezin Vrouw en Arbeid
69
zes intellectuele
101
op zoek naar een manier van lezen l O l
107
Bulletin de l Institut de Recherches …conomiques
117
OPVATTINGEN OVER VROUWENARBEID IN ZES CHRISTELIJKE INTELLECTUELE
213
B DE WERKLOZE VROUW BESTAAT NIET
267
De Vrouwelijke Afwijking
301
B VROUWENARBEID WAAROM NIET?
309
WAAROM WERKEN VROUWEN?
334
E BESLUIT
352
B DE SYMBIOSE VAN ARBEID EN GEZIN ALS IDEAAL?
382
UN BEAU M…TIER DE FEMMES
399

5 La Revue Nouvelle unmensuelprogressiste
124
EEN MENSELIJKMANNELIJK ARBEIDSBEGRIP
137
Arbeid en Economische Orde 1946
169
DE ETHIEK VAN DE ARBEID
194
ARBEID IN DIENSTVERBAND
205
INTELLECTUELE VROUWEN
435
E BESLUIT
450
Bibliografie
463
biografische gegevens
i
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens