Wet en Duiding Bank en Zekerheden: Reeks Economisch recht -

Voorkant
Dominique Blommaert, Jan Cerfontaine, Johan De Bruycker, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot
Primento, 19 jun. 2014 - 718 pagina's
Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht behandelt o.a. bankbemiddeling, bankverrichtingen, borgtocht, kredieten, depositobescherming, elektronische handel, financieringshuur, financiŽle zekerheden, insolventie, lening, marktpraktijken, pand, voorrechten,...
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Gedeelte 24
127
Gedeelte 25
129
Gedeelte 26
134
Gedeelte 27
135
Gedeelte 28
137
Gedeelte 29
138
Gedeelte 30
2008
Gedeelte 31
1989

Gedeelte 9
Gedeelte 10
Gedeelte 11
Gedeelte 12
Gedeelte 13
ii
Gedeelte 14
81
Gedeelte 15
69
Gedeelte 16
80
Gedeelte 17
91
Gedeelte 18
97
Gedeelte 19
107
Gedeelte 20
112
Gedeelte 21
116
Gedeelte 22
119
Gedeelte 23
122
Gedeelte 32
2003
Gedeelte 33
1924
Gedeelte 34
1958
Gedeelte 35
1808
Gedeelte 36
1918
Gedeelte 37
1975
Gedeelte 38
2030
Gedeelte 39
2073
Gedeelte 40
2020
Gedeelte 41
2020
Gedeelte 42
2020
Gedeelte 43
2020
Gedeelte 44
2020
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2014)

Wetenschappelijk medewerker bij het Instituut Financieel Recht aan de Universiteit Gent, Advocaat bij de balie te Brussel (Janson & Baugniet)

Gastprofessor aan het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent.

Vice–doyen de la KU. Leuven, professeur ŗ la KU. Leuven, avocat au barreau de Bruxelles.

Reinhard Steennot is Hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent waar hij de vakken Grondige Studie van het Economisch en Financieel Recht, Internationaal Economisch en Financieel Recht, Comparative Financial Law en Consumentenrecht en Handelspraktijken doceert. Zijn proefschrift, getiteld “Elektronisch betalingsverkeer: een toepassing van de klassieke principes” werd bekroond met de eerste driejaarlijkse prijs uitgereikt door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank en Financieel Recht.

Erevoorzitter van het Hof van Cassatie. Gastprofessor Universiteit Antwerpen. Auteur van werken over europees recht, handelsrecht, procesrecht, intellectuele eigendom.

Assistent bij het Centrum voor Rechtsmethodiek van de K.U. Leuven

Paul Cambie is reeds sinds geruime tijd attachť bij de Federale Overheidsdienst Economie. Hij is er actief in de dienst “handelsreglementering”, een beleidsvoorbereidende dienst die bevoegd is voor de wet op de handelspraktijken. Dit houdt in dat de werkzaamheden op Europees vlak opgevolgd worden, aan wetsvoorbereiding en omzetting van richtlijnen wordt gedaan, en er advies wordt gegeven, in eerste instantie aan de Algemene Directie Controle & Bemiddeling, bevoegd voor de controle op economische wetgeving, maar ook aan consumenten en handelaars in het algemeen.

Hij is ook reeds tien jaar secretaris van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en heeft de leer der onrechtmatige bedingen in die hoedanigheid van nabij kunnen opvolgen.

Chercheur au CRID, avocat

Doctoral researcher at KU Leuven (Department of Economic Law – Consumer, Competition and Market) and UHasselt

advocaat bij de balie te Brussel

Advocaat bij de balie te Brussel (Stibbe).

Avocat, ancien b‚tonnier de l’Ordre nťerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. Administrateur de l’Association internationale du droit de la concurrence. Ancien administrateur du BBMC (Brussels Business Mediation Center) et de VOBA (Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage).

Kasper Van Landeghem is advocaat bij ALTIUS en maakt deel uit van het Banking & Finance team. Hij staat cliŽnten bij in financieringstransacties, met inbegrip van vastgoedfinancieringen. Verder adviseert hij onder meer over het zekerhedenrecht, het financieel recht, het kapitaalmarktenrecht en de prudentiŽle regels en gedragsregels waaraan financiŽle instellingen en tussenpersonen zijn onderworpen.

Vincent Verlaeckt is master in de rechten (UGent 2007) en advocaat aan de balie te Dendermonde. Zijn praktijk omvat hoofdzakelijk handelsrecht en vennootschapsrecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator door de rechtbank van koophandel van Dendermonde.

Daarenboven heeft hij een bijzondere interesse voor sportrecht. Hij treedt op voor verschillende nationale en regionale sportverenigingen

Bibliografische gegevens