Resolutie van Gedeputeerde Staten, van den 23 October 1822, no. 4, houdende kennisgeveing aan de plaatselijke besturen van Z.M. besluit van den 2 September 1822, no. 86, houdende bepalingen omtrent de verveeningen

Voorkant
Gedeputeerde Staten van Vriesland, 1822 - 7 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens