Het recht van de Kerk met betrekking tot handelingen van goddelijke eredienst, gewijde plaatsen en heilige tijden: Kerkelijk Wetboek 1983 boek IV, delen 2 en 3 canones 1166-1253

Voorkant
Peeters Publishers, 2000 - 270 pagina's
0 Recensies
Dit commentaar maakt deel uit van het Novum Commentarium Lovaniense dat de Faculteit Kerkelijk Recht te Leuven opstartte na de uitgave van het nieuwe kerkelijk Wetboek van 1983. Het becommentarieert het tweede en derde deel van Boek vier van Codex 1983. Beide delen vullen het sacramentenrecht (Deel I) aan. Ingedeeld in 7 titels over 18 hoofdstukken geven we hierbij telkens een beknopt geschiedkundig overzicht, de normen van Codex 1917, de vernieuwde zienswijze van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1964), de ontwerpen of schemata van 1983 om tenslotte de hedendaagse kerkelijke wetgeving, met bijzondere aandacht voor Nederland en Belgie, te bespreken. Na de inhoudsopgave volgt een inleiding over de plaats van de materie in het wetboek van 1983, een vergelijking met dat van 1917 en met de Codex van de canones van de oosterse Kerken (1990). Op het einde van onze studie geven we dan drie lijsten van de aangehaalde canones. Een trefwoordenlijst van zaken, waarin we ook de Vaticaanse documenten opnemen, van personen en plaatsen beeindigt dit werk.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

INLEIDING
15
HANDELINGEN VAN GODDELIJKE EREDIENST CANONES 11661204
29
Het Rituale Romanum van 1614
35
Het nieuwe benedictionale van 1984
42
Wie mag invocatieve zegeningen benedicties ontvangen?
51
Zegeningen voor tijdelijke belangen maar niet voor pro
53
Exorcisme in het wetboek van 1917
59
LITURGIE DER GETIJDEN CANONES 11731175
67
Gebruik volgens het kerkelijk recht
186
Asielrecht
187
a Ontstaan en verdere ontwikkeling
188
b Wetgeving van het Corpus luris Canonici
189
Juridisch fundament van het asielrecht
191
Het asielrecht nu
192
Kapellen en privékapellen canones 12231229
195
Oprichten van kapellen en privékapellen canon 1224
196

Het wetboek van 1983 canones 11731175
75
KERKELIJKE UITVAART CANONES 11761185
81
Crematie vroeger en nu
87
Viering van de uitvaart canones 11771182
93
De begraafplaats canon 1180
101
Toelating tot de kerkelijke uitvaart canones
104
De heiligen canones 11861187
110
Wetgeving van 1983
119
Wetgeving van 1983
128
GELOFTE EN EED CANONES 11911204
135
Voorwaarden canon 1199
143
DEEL II
149
Hoofdstuk H Kerken canones 12141222
165
Inzegening en inwijding canon 1217
174
Viering van de goddelijke eredienst canon 1219
177
Verzorging canon 1220
182
Onttrekken aan de oorspronkelijke bestemming of terug brenging tot profaan gebruik canon 1222
183
Klokken canon 1169 CIC 1917
184
b Benamingen
185
Inzegening van kapellen canon 1229
197
Liturgische vieringen in kapellen oratoria canon 1225
198
Vieringen in privékapellen uitgezonderd bisschoppelijke privékapellen nr 6 canon 1228
199
Heiligdommen canones 12301234
200
Soorten of juridische classificatie canones 12311232
202
Opdracht canones 12331234
204
Votiefgeschenken of exvotos en documenten als uitingen van vroomheid
205
Schilderingen en versieringen
208
Altaren canones 12351239
209
Soorten canon 1235 1 en 2
210
Huidige wetgeving canones 12361237 1
211
Relieken canon 1237 2
213
Exsecratie canones 1238 en 1239 1
215
HEILIGE TIJDEN CANONES 12441253
229
De zondagsplicht
237
De zondagsrust
246
De boetedagen canones 12491253
247
Canones uit het Wetboek van Canones van Oosterse kerken
261
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens