Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 37

Voorkant
Vanderhaeghen, 1835
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 18 - Aug. kwaert naer 5 ur. ai ten 5 uren en half I Sept. kwaert voor 6 uren 1 1 ten 6 ureu ai kwaert naer 6 uren i Octob.
Pagina 18 - Aug. i Aug. kwaert voor 7 ur. ii ten 6 uren en half ai kwaert naer 6 uren I September ten б uren 1 1 kwaert voor 6 uren ai ten 5 uren en half i Oct.
Pagina 34 - ... dan 600 , 1000, 1600 of 3000 meters, toegelaten zyn door den pachter, het zy met zyne overeenkomst...
Pagina 18 - V1 1 ten 4 uren ai kwaert naer 4 uren i Feb. ten 4 ureu en half 1 1 kwaert voor 5 uren ai ten 5 uren i JUaert kwaert naer 5ur.
Pagina 177 - Het bisdom van Namen , door de bullen der pausen Paulus IV, van den 12 mey...
Pagina 210 - ... de comptabiliteyt der drukkosten ten laste der gemeenten, der registers van den burgerstand, van de kleeding der veldwachters en van...
Pagina 320 - Musacum , ten jare 1797 gesticht en atsdan gepiaetst in de benedenkerk der abdy van S. Pieters, is nu in een...
Pagina 28 - Geeraerdsbergen, zal gewerkt zyn geweesl, als volgt : Voor de schepeii van 100 ŗ 75 tonnen, 74 Centimen. Voor de schepen van mindere grootte , 32 Centimen. De hout-vloten zyn in al de ryks en provinciale rivieren en kanalen aen een Sluis-Regt van 4 1/2 Centimen per loopenden meter onderworpen.
Pagina 246 - E. de Waepenaert, bŁrgern. F. de Raedt , assessor J. Mertens, idem F. de Kock , secretaris D.
Pagina 3 - Oct. ten 5 ur. en half. 1 5 Oct. ten 5 ur. en half. i Nov. ten 6 uren.

Bibliografische gegevens