Pagina-afbeeldingen
PDF

STEDELIJKE
E N GE M E EN TE B E ST U RE N.

REGERING DER STAD GENT,
Bevolking op 19 januarij 1827, 73,972 zielen.

Burgemeester. De Heeren: J. van Crombrugghe, 35, Staats-Raad, Lid van de tweede Kamer der Staten-Generaal.

Schepenen.

F. N. Verhegghen, k .
P. Ph. de Hertogh.
J. L. van Melle.
K. J. de Meyere.
K. Kervyn de Volkaertsbeke, 3k.

Sekretarissen. Mr L. Rottier. Hye-Schoutheer, Referendaris honorair van de tweede klasse, Lid van het Instituut der Nederlanden en der provinciale Staten.

Stedelijke Ontvanger.
Van Bosterhout, – Hoogpoort.
Leden van den Regerings-Raad.

[ocr errors]

J. B. van Lokeren.
P. J. Boëyé.
Schoorman.
J. F. de Meulemeester.
J. Huyttens-Kerremans, k.
Baron Dellafaille d'Huysse.
Van Aelbroeck.
L. de Keyzer.
Van der Haeghen de Mussain.
De Pottelsberghe-De Lichtervelde.
Graaf de Thiennes de Leyenburch.
Francies Limnander-Diericx.
Bouchel. -
Zaman-Desmet.
Kar. Pycke.
Hamelinck-Odemaere.
Martens-Pelckmans.
Borluut-d'Hoogstraten.
Karel de Buck.
De Crombrugge-Durot.
J. Morel-De Zinzerling.
Francies Vispoel.
Ph. Lippens, k.

Directeur der politie. Hanssens, - Engelandgat, n° 16.

Kommissarissen van politie.

Schellinck, Kommissaris gelast met het opmaken der akten van den burgerlijken

stand, - op het Stadhuis.

Van Doren, Kommissaris van de sectie van het Center, eerste sectie, - Gouverne

IIlentStraat,

88 Geeraert, xanne, on de sectie van het Westen, tweede sectie, - Maagdestraat. Pilloy, 3k B., Kommissaris van de sectie van het Noorden, derde sectie, - Slijpstraat. De Vylder, Kommissaris van de sectie van het Oosten, vierde sectie, - Nederscheldstraat. Van Kildonck, Kommissaris van de sectie van het Zuiden, vijfde sectie, - Kortrijkschepoortstraat. Bouwkundigen van de stad.

De Broe, - in den Ram.
L. Roelandt, - Wagenaarstraat.

Avoué van de Regentie. D'Huyvetter, - Hoogpoort.

GEZONDHEIDSDIENST.
Gepensionneerde Doctor van de stad.
Hulin, - St. Jansstraat.
Gepensionneerde Heelmeester.

Verbeeck, - bij St. Michiels kerk.

KOMPAGNIE DER POMPIERS.

Bestaande uit 4o mannen, is belast met het bewerken der brandspuiten. D'Henry, Kommandant, - in het kwartier. Van Hove, # B., Luitenant, – ibid.

Het kwartier is op de Hoogpoort, regt over het stadhuis.

Nota. De brandspuiten berusten op den Kauter, in het kwartier op de Hoogpoort, in de Molenaarstraat, in de Zusters van liefde, en in het voordezen klooster der Capucinen.

REGERING DER STAD AALST.

Bevolking op 1- januarij 1827, 13,517 zielen.

Burgemeester.
De Heeren.
Ridder F. X. de Willander.
Schepenen.

Lambert van Petegem.
J. B. G. Dommer.

Sekretaris.
Lodewijk Vanderbelen.
Stedelijke Ontvanger.
F. de Buck.
Leden van den Regerings-Raad.

RidderF.X.deVillander.|Const. Math. de Rudder.
Lambert van Petegem. |F. de Smet.
J. B. G. Dommer. |J. de Craecker.

K. Roman. Vanderdoodt.
Usmare Droesbeke. J. B. Temmerman.
Jacob Boone. K. F. de Waepenaert.
Corn. Evit. H. Lefebure.
P. J. E. Vanderheyden.

REGERING DER STAD OUDENAARDEN, Bevolking op 1 januarij 1827, 4,929 zielen. Burgemeester.

L. van Verren.

[ocr errors][merged small]

Sekretaris.
And. Ant. van de Walle.
Stedelijke Ontvanger.
Jacobus de Raedt.
Leden van den Regerings-Raad.

L. van Verren. J. Ign. Thienpont.

Karel Feyerick. | |H. de Smet.

Bened. van de Walle-|L. D. Dossche-DeschieBauwens. tere,

[ocr errors]

REGERING DER STAD DENDERMONDE. Bevolking op 1 januarij 1827, 6,857 zielen. Burgemeester. F. Baron van den Broeke de Terbecq.

Schepenen.

A. Schellekens.
J. F. B. van Grootven.

Sekretaris. K. de Herde.

Stedelijke Ontvanger. Jan van Migro.

« VorigeDoorgaan »