Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Mussche, Hortulanus van den Kruidtuin te Gent.

Mollet, zoon, te Ronsse.

Pilloy, Kommissaris van Politie, te Gent.

Van Hove, Luitenant van de kompagnie der Pompiers, te Gent.

Cruyt, Kommissaris van Politie, te Lokeren,

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Oost-Vlaanderen heeft eene bevolking van 7o1,o35 zielen; zij is verdeeld in zes districten voor het platte land en heeft elf steden; de provincie benoemt tien leden voor de tweede Kamer der Staten-Generaal, dezelve is begrepen in het derde groot militair kommando , van 't welk de hoofdplaats is te Gent.

Gouverneur.
Mr. H. J. VAN DooRN, #k, Staats-Raad.
Gedeputeerde Staten.

De Heeren: De Crombrugghe-Keerle. . . . . . . Ridderschap. De Moerloose, # . , l. EF 5. A. Helios d'Huddegem. *#e F. de Cock. Stand. J. L. Van Caneghem. N., 7, Norbert van Aken. "E: stand.

Mr. de Bruyne.

Griffier der provinciale Staten.

Mr. J. B. Groverman.

PROVINCIALE STATEN.

De twaalfde gewone vergadering der Staten van OostVlaanderen, is op den 3 julij 1827 geopend geworden.

NAAM LIJST der Leden, het Kollegie der provinciale Staten uitmakende.

RIDDERSCHAP. T#

Jonkheeren : Graaf de Lichtervelde (August). . . . . . . 1829 Graaf de Kerckhove d'Exaerde. . . . . . . . id. Burggraaf de Nieulant (Desiré). . . . . . . . . id. Graaf Dethiennes (Frans). . . . . . . . . . . . . id.

[ocr errors]

Van Pottelsberghe-d'Hane. . . . . . . . . . . . id. Borluut-De Lens (Gaspard). . . . . . . . . . . id. Piers de Raveschoot (Eugene). . . . . . ... id. Van den Hecke-Dellafaille (Josephus).. id. Mussain van der Haeghen. . . . . . . . . . . . id. D'hane (Lodewijk). . . . . . . . . . . . . e e e e e e 1855 Graaf de Lichtervelde (Frans). . . . . . . . . id. Graaf Murat (Paul). . . . . . . . . . . . . . . . . . id. Markies de Rodes (Karel). . . . . . . . . . . . . id. De Crombrugge-Durot (Josef). . . . . . . . . id. Van den Bogaerde (André). . . . . . . . . . . id.

STEDELIJKE STAND.

Stad Gent.

De Heeren : Hye-Schoutheer (F. J. P.). . . . . . . . . . . . 1829 De Meyer (Kar. Ign. J.). . . . . . . . G. o e e e e id. De Keyzer (Liv. Frans). . . . . . . . . . . . . . id.

Verhegghen (Frans Norb.) # .. . . . . id.

T1 eden af in : De Moerloose (Willem Francies) # .... 1851 Van Lokeren (Jan Bapt.). . . . . . . . . . . . . id. De Meulemeester (Jan Francies). . . . . . . id. Van Melle (Jan Lodewijk). . . . . . . . . . . . id. De Cock (Emanuel Paul Benoit). . . . . . . id. Helias d'Huddegem (E. F. J. A.). . . . . . 1855 De Hertogh (P. Ph.). . . . . . . . . . . . . . . . id. Hamelinck-Odemaere (Felix). . . . . . . . . . id. Schamp (J. B. Frans). . . . . . . . . . . . . . . . id. Stad Aalst. Dommer (J. B. G.). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 De Rudder (Mattheus). . . . . . . . . . . . . . . . 1851 Van der Belen (Lodewijk). . . . . . . . . . . . 1855 Stad St. Nicolaas. Boëyé (Emanuel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 Lesseliers (Lodewijk). . . . . . . . . . . . . . . . . 1851 Van der Meyden (Ant. Gerard:)....... 1853 Stad Lokeren. Blancquaert (Jan) de oudste. . . . . . . . . . . 1829 Serraris (Francies). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851 Tack (Paul) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 Stad Dendermonde. Gaman (Jan Lodewijk). . . . . . . . . . . . . . . 1829 Baron van den Broecke de Terbecq (Francies Ignace Hendrik). . . . . . . ... 1851 Stad Ronsse. Fostier (Hercules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829

[ocr errors]

Stad Oudenaarde. #

af in Thienpont (Jan Ignace). . . . . . . . . . . . . . 1829 Van Verren (Lodewijk). . . . . . . . . . . . . . . 1835 Stad Ninove. Blondel (P.), Vrede- Regter. . . . . . . . . 1851 Stad Deynze. Claes (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 Stad Eecloo. D'Huyvetter....... • • • • • • • • • • • • • • • • • 1853

LANDELIJKE STAND. ,

Kiesdistrict van St. Nicolaas.

Lippens (Ph. Jan.) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 1829
Van Landegem (L.). . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Boëyé (P. A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
District van Wetteren. -
Papejans (Theodor). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829
Debbaut (Karel Const). . . . . . . . . . . . . . id.
Vilain XIIII (Karel Hyp.). . . . . . . . . . . . . id.
District van Geeraardsbergen.
De Winter (Joseph). . . . . . . . . . . . . . . . . 1829
Bogaert (Karel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
Schollaert (Bened.). . . . . . . . . . . . . . . . . . id.
District van Deynze.
Baron du Bois (Ferd.). . . . . . . . . . . . . . . 1829
Minne (Jacob Karel)................. id.

Schacht (Ferd.)... ........... en - en e en er te id.

« VorigeDoorgaan »