Pagina-afbeeldingen
PDF
[blocks in formation]

Veren van Swynaerde,
Vurste en Heurne, op
de Schelde.
Veren van Oudenaarden,
Eenaeme en Berne,
op de Schelde.
Veren van Ackergem,
Roygem te Gent en
Drongen, op de Leije.
Veren van Dackenam
en Exaerde, op de
Durme.
Veren van Oost-Meu-
len, Durmehoukstraat
en Vinderhoute , op
de Brugschevaart.
Veren van Terdonck,
Rime en Selzate, op
de Sasschevaart.
Veer van Mendonck ,
op de Moervaart.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Guld. CentS.

D o1 en half

vo o1 en half.

J) 1/2

y) o8 en half
D o7

yo o5 en half.
Y) O

Y) o2 en half.

E9 o2 en half.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Wanneer de schapen, bokken of geiten, speenvarkens en koppels
ganzen of kalkoenen, boven de vijftig zullen zijn, zal het

regt van 1/4 verminderd worden.
Als de schapen, bokken of geiten naar de weide gaan, zal
men slechts half regt betalen.

De leidsmans der paarden, muilezels, ezels, ossen enz. zullen betalen.
van een rijtuig met twee wielen, op riemen han-

gende, met paard of muilezel . . . . . . . . . .

van een rijtuig met vier wielen, op riemen han-
gende, met paard, muilezel en leidsman - . .
van een rijtuig met vier wielen, op riemen han-
gende, met twee paarden of muilezels bespan-
nen en leidsman . . . . . . . . . . . . . e e en

De reizigers zullen per hoofd het regt voor

[ocr errors]

leidsman - - - - - - - - - - - - -
van eene ledige karre met paard en leidsman . .
geladen of gebruikt tot het vervoeren van mest of
hetinoogsten, het paard of 2 ossen en de leidsm.
Voor eene karre . ( dezelfde ledig, het paard of 2 ossen en leidsman.
geladen of ongeladen door een ezel getrokken,
met leidsman - - - - - - - - - - - - - - - - - -
geladen, een paard en leidsman . . . . . . . .
Voor een rolwagen ) geladen, twee paarden en leidsman. . . . . e -
met vierwielen . .) geladen, drie paarden en leidsman . . . . . . . e

- edig door een paard getrokken, en leidsman. . .

Er zal voor elk paard, muilezel of os die het hierboven aange-
wezen getal overtreft, gelijk voor een ongeladen paard,
muilezel of ongeladen ezel betaald worden.

Het maximum der lading en het getal der personen die de ponten
mogen inhouden, is door denkohier der lasten vastgesteld.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

56 en half

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

85
38

#

14
66
90
13 en half.
47

o I
I2
16 en half.

21 en half.

14
21 en half.

28 en half.
o9 en half.

o9 en half
o7
o7

14
# en half.
42 en half
I2

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Voordezen

Y)
Yo
M)
»

1 frank

M)
M)
p

25 centimen
5o
75

5o

• • * * * *

15
3o

45
6o
9o

[ocr errors][merged small]

Anunurramen en Agenten van de Schatkist. bl. 161
Akademie van Teeken- , Schilder, Beeldhouw- en

Bouwkunst. 194
Ambassadeurs en Ministers bij de buitenlandsche Mo-
gendheden. 61
Ambassadeurs en Ministers der buitenlandsche Mo-
gendheden. s46
Artillerie. (3• Directie van) 14o
Assurantien tegen den brand. 226
BANK van leening, te Gent. 2 II
Bestuur der Provincie. 77
Bisdom van Gent. 225
Briefposterijen. (Administratie der) 18o
Boekzaal van Bouwkunde. 197
--- van de Hooge-School. 187
Burgemeesters, Assessoren en Sekretarissen der ge-
meenten. 96
DEURwAARDERs bij de Regtbanken. 147, 149, 15o
Directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen. 161
Districts Kommissarissen. , 84
Domeinen, Wateren en Bosschen. (Administratie der) 179
Doof-stommen. (Instituut voor de) 2o8
FABRIJKANTEN, Negotianten, enz. te Gent. 227
Aalst. 245
Dendermonde. 25o
Deynze. 253
Eecloo. 255
Geeraerdsbergen. 259
Lokeren. 27o
St. Nicolaas. 263

Ninove. 266

« VorigeDoorgaan »