Pagina-afbeeldingen
PDF

26 met Henrietta Alexandrina Frederika Wilhelmina, prinses van Nassau-Weilbourg, geboren den 3o october 1797. Uit dit huwelijk: . Maria Theresia Isabella , Aarts-Hertogin, geboren den 31 julij 1816. 2. Albert Frederik Rudolph, Aarts-Hertog, geboren den 3 augustus 1817. 3. Karel Ferdinand, Aarts-Hertog, geboren den 29 julij 1818. 4. Frederik Ferdinand Leopold, Aarts-Hertog, geboren den 14 mei 1821. 5. Maria Carolina Louisa Christina, Aarts-Hertogin, geboren den 1o september 1825. Joseph Antoine, Aarts-Hertog, Palatijn van Hongarijen ; broeders des Keizers, geboren den 9 maart 1776, weduwenaar 1*) van Alexandrina Polowna van Rusland, den 16 maart 18o1 ; 2°) van Hermina, Prinses van Anhalt-Bernbourg-Schaubourg, den 14 september 1817; hertrouwd den 24 augustus 1819, met Maria Dorothea Wilhelmina Carolina, geboren den 1 november 1797, dochter van Lodewijk Frederik Alexander, Hertog van Wurtemberg. Uit het tweede huwelijk : 1. Hermina Amelia Maria, b d b. 18 2. Etienne Frans Victor, geboren den 14 septemb. 1817. Uit het derde huwelijk : 3. Alexander Leopold Ferdinand, geboren den 29 august. 1825. Antoine Victor Joseph, Aarts-Hertog, geboren den 31 august. 1779, broeder des Keizers, Grootmeester der Duitsche orde. Jan Baptist Joseph Fabiaan Sebastiaan, Aarts-Hertog, geboren # 1 o januarij 1782, broeder des Keizers. Reinier Joseph Jan Michaël Frans Hieronimus, Aarts-Hertog, broeder des Keizers, geboren den 3o september 1783; Onder-Koning van het Lombardisch-Venetiaansch Koningrijk, gehuwd den 28 mei 182o, met Maria Elisabeth Francoise, geboren den 13 april 18oo, dochter van Karel Emanuel Ferdinand van Savoyen-Carignan. Uit dit huwelijk:

1. Maria Carolina Augusta Elisabeth Margaretha Dorothea, geboren den 6 februarij 1821. 2. Adelaïde Françoise Maria Renière Elisabeth Clotilde , geboren den 3 junij 1822. 3. Leopold Lodewijk Marie Francoise Jules Eustorges Gerard, geboren den 6 junij 1823. 4. Ernest Karel Felix Marie Reinier Godefroi Cijriaque, geboren den 8 augustus 1824. 5. Sigismund Leopold Reinier Marie Ambrosius Valentin, geboren den 7 januarij 1826. Lodewijk, Joseph Antoine, Aarts-Hertog, geboren den 13 september 1784, broeder des Keizers.

[ocr errors]

27 Rudolph Jan Joseph, Aarts-Hertog, geboren den 8 januarij 1788, broeder des Keizers ; Kardinaal en Aarts-Bisschop van Olmutz, den 24 april 1819.

[ocr errors]

Maria Louisa , Hertogin, den 3o mei 1814, geboren den 12 dec. 1791, dochter van den Keizer Frans van Oostenrijk.

François Joseph Karel Napoleon, hertog van Reichstadt,

- haar zoon, geboren den 2o maart 181 1.

[ocr errors]

PIETER ANToINE JosEFH, Keizer van Brazilien I, als Koning van Portugal IV, geboren den 12 october 1798, gehuwd den 6 november 1817, met LEoPoLDINA CARoLINA JosEPHINA, Aarts-Hertogin van Oostenrijk, geb. den 22 januarij 1797. Uit dit huwelijk. 1. Maria-da-Gloria Jeanne Charlotte Leopoldine , Isidore, da Cruz Francoise Xaverie da Paula Micaela Gabriela Rafaela Louise Gonzaga, Prinses van Beira, geb. den 4 april 1819. 2. Pauline Marianne Jeanne Charlotte, geboren den 17 februarij 1823. 3. Francoise Caroline Jeanne Charlotte Leopoldine Romaine Xaverie-da-Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, geboren den 2 augustus 1824. 4. Pieter d'Alcantara Jan Karel Leopold Salvador Biblaos Xavier da Paula Leoccidio Michel Gabriel Rafael Gonzaga, Kroonprins, geboren den 2 december 1825. Maria Theresia, geboren den 29 april 1793, Prinses van Beira; weduwe den 4 julij 1812, van Pieter Karel Antoine, infant van Spanje, zuster des Keizers. Maria Francisca d'Artissi, geboren den 22 april 18oo; zuster des Keizers. (zie Spanje.) Isabella Maria, geboren den 4 julij 18o1, zuster des Keizers, Regentes van Portugal. Michaël, geboren den 26 october 18o2, broeder des Keizers. Maria Anna Jeanne Josephina, geboren den 25 julij 18o5, zuster des Keizers. Charlotta Joachima Theresia, dochter van Karel IV, Koning van Spanje , geboren den 25 april 1775, weduwe den 1o maart 1826, van den Keizer Jan VI, moeder des Keizers. Maria Francisca Benedicta , geboren den 26 julij 1746; weduwe den 11 september 1788, van Joseph Frans Xaverius, Prins van Brasilien, oud tante des Keizers.

[ocr errors]

FREDERIK WILLEM III, geb. den 3 augustus 177o, Koning den 16 novemb. 1797, weduwenaar den 19 julij 181 o, van Louisa Augusta Wilhelmina Amelia van Mecklenburg Strelitz.

Uit dit huwelijk: 1. Frederik Willem , Kroonprins, geb. den 15 october 1795, gehuwd den 29 nov. 1823, met Elisabeth Louisa, geb. den 13 nov. 18o1 , zuster van den Koning van Beyeren. 2. Frederik Willem Lodewijk, geboren den 22 maart 1797. 3. Frederika Louisa Charlotta Wilhelmina, geboren den 13 julij 1798. (zie Rusland.) 4. Frederik Karel Alexander, geboren den 29 junij 18o1. 5. Frederika Wilhelmina Alexandrina Maria Helena, geb. den 23 februarij 18o3, gehuwd den 24 sept. 182o, met Paul Frederik, Erf-Groot-Hertog van Mecklenburg Schewerin. 6. Louisa Augusta Wilhelmina Amelia, geb. den 1 februarij 18o8. (zie Nederlanden.) 7. Frederik Hendrik Albert, geboren den 4 october 18o9. Frederika Louisa Wilhelmina, geboren den 11 november 1774, zuster des Konings, Koningin der Nederlanden. Augusta Frederika Christina, geboren den 1 mei 178o, zuster des Konings. gie Hessen-Kassel.) Karel Hendrik Frederik, geboren den 3o december 1781, broeder des Konings. Frederik Willem Karel , geb. den 3 julij 1783, broeder des Konings , gehuwd den 12 januarij 18o4; met Amelia Maria Anna van Hessen-Homburg, geboren den 13 october 1785. Uit dit huwelijk : 1. Hendrik Willem Albert, geboren den 19 october 1811. 2. Maria Elisabeth Carolina Victoria, geb den 18 junij 1815. 3. Frederik Willem Waldemaar, geb. den 2 augustus 18174. Frederik François August Marie Hedwig, geboren den 15 october 1825. Frederik Willem Lodewijk, zoon van wijlen den Prins Frederik Lodewijk Karel , broeder des Konings, geb. den 3o oct. 1794, gehuwd den 21 nov. 1817 met Wilhelmina Louisa, Hertogin van Anhalt-Bernbourg, geb. den 3o october 1799. Uit dit huwelijk : 1. Frederik Willem Lodewijk Alexander, geboren den 21 junij 182o. 2. Frederik Willem George Ernst, geb. den 12 februarij 1826. Frederika Wilhelmina Louisa, geb. den 3o sept. 1796, zuster van Frederik Willem Lodewijk, voornoemd, gehuwdden 18 april 1818, met Leopold Frederik, Hertog van Anhalt-Dessau. Frederika Dorothea Louisa Philippine, geboren den 24 mei 177o: dochter van wijlen Prins Ferdinand en van Anna Elisabeth Louisa van Brandenburg Schwedt, gehuwd den 17 maart 1796, aan Antonie Hendrik, Prins van Radziwil, geboren den 13 junij 1775. Frederik Willem Hendrik August, geboren den 19 september 1797, haar broeder.

R OM E. (Kerkelijke Staat.)

LEoN XII, (Hannibal della Genga) geboren den 2 augustus 176o; Paus den 27 september 1823. *

[ocr errors]

NIcoLAAs PAULowITz, geboren den 7 julij 1796, Keizer en Koning van Polen den 8 december 1825; gehuwd den 13 julij 1817 , aan ALEXANDRA FEoDoRowNA (vóór haar huwelijk Frederika Louisa Charlotta Wilhelmina) Prinses van Pruissen, geboren den 13 julij 1798.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander Nicolajewitsch, Groot-Hertog, geboren den 29 april 1818. 2. Maria Nicolajawna, Groot-Hertogin, geboren den 18 augustus 1819. 3. Olga Nicolajawna, Groot-Hertogin, geboren den 11 september 1822. 4. Alexandrina Nicolajawna, Groot-Hertogin, geboren den 24 junij 1825. Constantin Paulowitz Cesarowitz, Groot-Hertog, broeder des Keizers, geboren den 9 mei 1779 ; gehuwd den 26 februarij 1796, met Anna Feodorowna (vóór haar huwelijk Juliana Ulrika Amelia van Saxen-Coburg) geboren den 23 september 1781 Dit huwelijk is vernietigd bij eene Keizerlijke ukase van den 2 april 182o; hertrouwd den 24 mei 182o , met Johanna, geboren Gravinne Grudzinska , verheven tot Prinses van Lowicz. Maria Paulowna, Groot-Hertogin, zuster des Keizers , geboren den 16 februarij 1786; gehuwd den 3 augustus 18o4, aan Karel Frederik, Erfprins van Saxe-Weimar.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Louisa Alexandrina, gebor. den 3 februarij 18o8. 2. Maria Louisa Augusta Catherina, geboren den 30 september 181 1. 3. Karel Alexander August Jan, geboren den 24 junij 1818. Anna Paulowna, Groot-Hertogin, zuster des Keizers, geboren den 19 januarij 1795; gehuwd den 21 februarij 1816, aan den Prins van Oranje. (zie Nederlanden.) Michiel Paulowitz, Groot-Hertog, broeder des Keizers, geboren den 9 februarij 1798, gehuwd den 19 februarij 1824, met Helena Paulowna, (vóór haar huwelijk Frederika Charlotta Maria), geboren den 9 januarij 1807, dochter van den Prins Paul van Wurtemberg. rx k O

Uit dit huwelijk:

1. Maria Michaëlowna, Groot-Hertogin, geboren den 9

maart 1823. 2. Elisabeth Michaëlowna, Groot-Hertogin, geboren den

26 mei 1826.

Maria Feodorowna (vóór haar huwelijk Sophia Dorothea

Augusta), Prinses van Wurtemberg, moeder des Keizers; geboren den 25 october 1759; weduwe den 24 maart 18o", van den Keizer Paul I.

[ocr errors]

KAREL FELIx JosEPH , geboren den 6 april 1765, Koning den 19 april 182 1 , gehuwd den 7 maart 18o7, met MARIA CHRISTINA THERESIA van Sicilien, geboren den 17 januarij 1779.

Maria Theresia Joanna Josepha van Oostenrijk Modena Brisgau, geboren den 1 november 1773 ; weduwe van den Koning Victor Emanuel.

Uit dit huwelijk: 1. Maria Beatrix Victoria Josephina, geb. den 6 december 1792; gehuwd den 2o junij 1812, aan François IV, AartsHertog van Oostenrijk, Hertog van Modena.

Uit dit huwelijk : 1. Maria Theresia Beatrix Gaëtane, geb. den 14 julij 1817. 2. Francois Ferdinand Geminien, geboren den 1 junij 1818. 3. Ferdinand Karel Victor, geboren den 1 junij 1819. 4. Maria Beatrix Anna Françoise, geboren den 13 februarij 1824.

2. Maria Theresia Perdinanda, geboren den 19 september 18o3; gehuwd den 15 augustus 182o, aan Karel Lodewijk, Hertog van Lucca. (zie Lucca.)

3. Maria Anna Carolina, geboren den 19 september 18o3.

4. Maria Christina Carolina Josephina, geboren den 14 november 1812.

[ocr errors]

ANToNIA CLEMENT THEoDoR, geboren den 28 december 1775, Koning den 5 mei 1827; weduwenaar den 28 december 1782, van Maria Charlotta Antonie , Prinses van Sardinien; hertrouwd den 18 october 1787, met MARIA THEREsIA JosEPHINA CHARLoTTA JoANNA VAN OosTENRIJK, geb. den 14 januarij 1767.

Maria Amelia Anna Josephina, zuster des Konings, geboren den 26 september 1757; weduwe van Karel, Hertog van Tweebruggen.

« VorigeDoorgaan »