Pagina-afbeeldingen
PDF
[blocks in formation]

Van de Kerkhove Defry, St.

Van der Woestyne (P.), Wol-
VeStraat. -

Van Goethem, Slypstraat.

Van Hove (J.), oudsten zoon,
Goudstraat

Van Peteghem, bij St. Michiels
kerk.

Jansstraat. Verhelst, Onderstraat. Van den Berghe, de oudste,|Vispoel (J.), korte Dagstege. Princenhof. Koopmans in granen.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(*) De fabrijken aangeteekend met een ", zijn ingerigt met stoomwerktuig. * De Hemptine, Molenaarstr. De Hert , ter Platen. Delebecque (J. F.), Kuiperstr. De Moor-Tielman en kompe, Burgstraat. De Poortere, Coleta, vrouw Pilloy, Slijpstraat. * De Rudder, op de Reke. * De Rudder-Faelens, St. Pietersnieuwstraat. * De Ruyck, Coupure. * De Smet, gebroeders, buiten de Brugschepoort. * De Vos (F.), Fabrijkplaats. *De Vos (Const.), en kompe, Ste. Margaritestraat. Ghyse , Slijpstraat. * Giroult, groot Meirhem. * Goddefroy en komp°, in de Augustijnen. * Hendrickx, zoon, in het Gravenkasteel. * Heyman, St. Jorisklooster, * Huyttens - Kerremans, # , buiten de Brugschepoort. * Lousbergs-Thiery, Reep. * Lousbergs en Van Loo, ibid. * Lousbergs-Williot , weduwe, Baviaanstraat.

* Lousbergs, weduwe, Abrahamstraat. * Poelman, zoon, en Fervaque, St. Pieternieuwstraat. * Rosseel en kompe, Fabrijkplaats. Rycx (F. N.), Hoogpoort. * Van Acker (Karel), groote Huidevettershoek. Van Acker en komp•, Predikheerenkaai. * Van Caneghem (J. L.), te Ledeberg. * Van den Bossche (L.), Coup. * Vander Woestyne en kompe, in de Augustijnen. * Van Huffel en komp°, oude West. Van Imschoot (L.), IJperstr. *Van Loo (Valentin), Geldmunt. * Van Loo (Bernard), Kappellestraat. * Van Ryckegem en komp°, Tichelriie. * Varssebrouk en kompe, Violettestraat. Vermeiren (J), Kasteel.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Fabrijken van geweven katoenen.

Banneville, weduwe, Char

treuzenhammeken. Bauwens, Nieuwland. Bossaert, gebroeders, in de Chartreuzen. Coppens (J), wede, Princenh. De Hemptine, Molenaarstraat. Delebecque en k*, Kuiperstr. Delforge (L.), St. Pieternieuwstraat. De Poortere, Coleta, vrouw Pilloy, Slijpstraat. De Rudder, op de Reke. De Ruyck (J.), Coupure. De Smet, gebroeders, buiten de Brugschepoort. De Vos (Fr.), Fabrijkplaats. De Vos (Constant), Ste. Margaritestraat.

Goddefroy, bij St. Jacobkerk.
Lousbergs, wed*, Baviaanstr.
Nuyttens (B.), Komijnstraat.
Poelaert, Garenmarkt.
Rosseel en kompe, Fabrijkpl.
Rycx (F. N.), Hoogpoort.
Van Acker en komp°, Grave-
kasteel.
Van Acker, grooten Huide-
vettershoek.
Van den Bossche (L),Coupure.
Van der Woestyne en kompe,
lange Steenstraat.
Van Loo(Valentin),Geldmunt.
Van Loo (Bernard), Koop-
handelplaats.
Vissens (L.), Annonciatestr.
Voortman (A.), weduwe, St.

Jansstraat.

Fabrijk van Engelsche tul. Ensor en kompe, op de Reke.|Prost, Hoogstraat.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Banneville , weduwe , Char-|Verkauteren, de oudste, St. treuzenhammeken. Salvatorstraat.

Casier, bij St. Salvatorkerk. |Vervaet-Fowarge (J.), St. Jo

Thomas,Chartreuzenhammek. | risstraat.

Fabrijken van geweve kousen. Motte-Scheiris, Hoogpoort. Van Beneden, Koepoort.

Fabrijkanten in hoeden.

Block, lange Munte. Van den Haute, lange Munte.
David (H. B.), ibid. Van de Vyver, ibid.
De Smedt, Veldstraat. , Van Pollaert (J. J.), Groen-
Eyers, Nederkauter. selmarkt.
Eyers (B.), ibid. Verbaere, lange Munte.
Gossiaux, lange Munte. Vermeire, ibid.
Le Ducq , Onderstraat. Vlaeminck, Groenselmarkt.

Van Bollé, Donkerstege. Willems, lange Munte.

Fabrijk van toile cirée. Vervaet-Fowarge (J.), St. Jorisstraat.

Fabrijken van galonnen.

Allegoet, Lernous , Koestraat.
Grossé, Veldstraat. Temmerman, bij 't groot Kan.
Grossé (J. B.), Kalanderberg.|Temmerman, lange Munte.
Haelterman, weduwe, Bra-|Van Damme, Linnenmarkt.
bandstraat. Verguld, Guldenhoofdstraat.

[merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »