Pagina-afbeeldingen
PDF

zijne zuster, weduwe den 3o october 1816 van Frederik, Koning van Wurtemburg.

Augusta Sophia, geboren den 8 november 1768, hare zuster

Elisabeth , geboren den 22 mei, 177o, hare zuster, gehuwd den 7 april 1818, aan Frederik Joseph Lodewijk, Landgraaf van Hessen-Homburg.

Ernst August, geboren den 5 junij 1771, Hertog van Cumberland en Theviolade, Graaf van Armach, haar broeder; gehuwd den 29 mei 1815, aan Frederika Carolina Sophia Alexandrina van Mecklenburg-Strelitz, geboren den 2 maart 1778.

Uit dit huwelijk:

George Frederik Alexander Karel Ernst August, geboren den 27 mei 1819. August Frederik, geboren den 27 januarij 1773, Hertog van Sussex, Graaf van Invernees en Baron van Arclow, zijn broeder. Adolf Frederik, geboren den 27 januarij 1774, Hertog van Cambridge, Graaf van Tipperary, Baron van Culloden, Gouverneur van het Koningrijk Hanover, sedert den. 24 october 1816; gehuwd den 7 mei 1818, aan Augusta Wilhelmina Louisa van Hessen-Kassel, geboren den 25 julij 1797. Uit dit huwelijk: 1 George Frederik Willem Karel, geb. den 26 maart 1819. 2. Augusta Carolina, Charlotta Elisabeth Maria Sophia Louisa , geboren den 19 julij 1822. Maria, geboren den 25 april 1766, zijne zuster, gehuwd aan den Hertog van Clocester, neef des Konings. Sophia, geboren den 3 november 1777. Maria Louisa Victorina van Saxen Saalfeld Coburg, geboren den 17 augustus 1786; weduwe den 23 januarij 182o, van Eduart August, Hertog van Kent, broeder des Konings,

Uit dit huwelijk :
Alexandrina Victoria, geboren den 24 mei 1819.

[ocr errors]

KAREL X, geboren den 9 october 1757, Koning den 16 september 1824, weduwenaar den 2 junij 18o5, van Maria Theresia van Savoijen, Prinses van Sardiniën.

[ocr errors]

Lodewijk Antoine, Dauphin, geboren den 16 augustus 1775; gehuwd den 1 o junij 1799, aan Maria Theresia Charlotta, dochter van wijlen Lodewijk XVI, geboren den 19 december 1778.

Maria Carolina Ferdinandina Louisa, Prinses der beide Sicilien, geboren den 5 november 1798 ; weduwe den 14 februarij 182o van Karel Ferdinand, Hertog van Berry, 2de zoon van den Koning. Uit dit huwelijk:

1. Louisa Maria Theresia, (Mademoiselle van Artois) geboren den 21 september 1819.

2. Hendrik Karel Dieudonné, Hertog van Bordeaux, Kleinzoon van Frankrijk, geboren den 29 september 182o.

Tak van Orleans.

Lodewijk Philip, Hertog van Orleans, geboren deu 6 october 1773, gehuwd den 25 november 18o9, aan Maria Amelia, dochter van Ferdinand I, Koning van beide Sicilien, geboren den 26 april 1782. Uit dit huwelijk, 1. Ferdinand Philip Lodewijk Karel Hendrik, Hertog van Chartres, geboren den 3 september 181o. 2. Louisa Maria Theresia Charlotta Isabella, (Mademoiselle de France) geboren den 3 april 1812. 3. Maria Christina Carolina Adelaïda Francisca Leopoldina, (Mademoiselle de Vallois) geboren den 12 april 1813. 4. Lodewijk Karel Philip Raphaël, Hertog van Nemours , geboren den 25 october 1814. 5. Maria Clementina Carolina Leopoldina Clotilda, (Mademoiselle de Beaujolois) geboren den 3 junij 1817, 6. Francois Ferdinand Philip Lodewijk Marie, Prins van Joinville, geboren den 14 augustus 1818.

7. Karel Ferdinand Lodewijk Philip Emanuel, Hertog van

Penthièvre, geboren den 1 januarij 182o. 8 Hendrik Eugenius Philippus Lodewijk, Hertog van Aumale, geboren den 16 junij 1822. 9. Antonie Marie Philip Lodewijk, Hertog van Montpensier, geboren den 31 julij 1824. Eugenia Adelaïde Maria Louisa, geboren den 25 augustus 1777 ; zuster van Lodewijk Philip, Hertog van Orleans.

Tak van Bourbon Condé. Lodewijk Hendrik Joseph , Hertog van Bourbon, geboren

den 13 april 1756, weduwenaar den 1 o januarij 1822, van Louisa Maria Theresia Mathilda van Orleans.

[ocr errors]

LopEwIJK X, geboren den 14 junij 1753, Groot-Hertog, gehuwd den 19 februarij 1777, met Louis A CARoLINA HENRIETTA, geboren den 15 Februarij 1761, dochter van den Prins George Willem van Hessen-Darmstad.

[graphic]

Uit dit huwelijk: 1. Lodewijk, Erf Groot-Hertog, geboren den 26 december 1777, gehuwd den '# junij 18o4, met Wilhelmina Louisa van Baden, geboren den 10 september 1788. Uit dit huwelijk. 1. Lodewijk, geboren den 9 junij 18o6. 2. Karel Willem Lodewijk, geboren den 23 april 18o9. 3. Alexander Lodewijk Christiaan Frederik Emile, geboren den 15 julij 1823. 4. Maximiliana Wilhelmina Augusta Sophia Maria, geboren den 8 augustus 1824. 1. Lodewijk George Karel Frederik Ernst, geboren den 31 augustus 178o, gehuwd den 29 januarij 18o4, met Carolina Ottillie , Prinses van Nidda, geboren de Toerroeck de Zendroe, geboren den 23 april 1786. Uit dit huwelijk, Louisa Carolina Georgine Wilhelmina, Prinses van Nidda, geboren den 11 november 18o4. 3. Frederik August Karel Anton, geboren den 14 mei 1788. 4. Emile Maximiliaan Leopold August Karel, geboren den 3. september 179o.

[ocr errors]

WILLEM II, Keurvorst den 21 februarij 1821, geboren den 28 julij 1777; gehuwd den 13 februarij 1797, met AUGUSTAFREDERIKA CHRISTINA, Prinses van Pruissen, geboren 1 mei 178o.

Uit dit huwelijk:

1. Carolina Frederika Wilhelmina, geboren den 29 julij 1799.

2. Frederik Willem , geboren den 2o augustus 18o2.

3. Maria Frederika Wilhelmina Christina, geboren den 6 september 18o4; gehuwd den 23 maart 1825, met den Hertog Bernaard van Saxen-Meyningen.

Maria Frederika, zuster van den Keurvorst, geboren den 14 sept. 1768; gehuwd met den Hertog van Anhalt Bernbourg.

Karolina Amelia, zuster van den Keurvorst, geboren den 11 julij 1771 , weduwe van den 17 mei 1822, van den Hertog August van Saxen-Gotha.

[ocr errors]

ERNEsT CoNSTANTIJN, Landgraaf, geboren den 8 augustus 1771 ; weduwenaar van Christiana Louisa, Prinses van ## overleden den 25 dec. 18o8; hertrouwd den 17 februarij 1812, met CAROLINA WILHELMINAULRIKA ELÉoNoRA van Hessen-Philipsthal-Barchfeld. Uit het eerste huwelijk: 1. Ferdinand, geboren den 15 october 1799.

2. Karel, geboren den 22 mei 18o3.
3. Francois August, geboren den 19 januarij 18o5.

Uit het tweede huwelijk: á. Victoire Emile Alexandrine, geboren den 28 dec. 1812.

[ocr errors]

KAREL LoDEwIJK, Hertog den 13 maart 1824, geboren den 23 december 1799, gehuwd den 15 augustus 182o, met MARIA THEREsTA FERDINANDA, geb. den 19 september 18o3, dochter van wijlen Victor Emanuel, Koning van Sardinien. Uit dit huwelijk : 1. Louisa Françoisa Anna Maria Theresia, geboren den 29 october 1821. 2. Ferdinand Karel Marie Joseph Victor Balthasar, geboren den 14 januarij 1823. Maria Louisa Charlotta, geboren den 1 october 18o2 ; zuster van den Hertog.

[ocr errors]

WILLEM GEoRGE AUGUST HENDRIK, Hertog den 9 januarij 1816, geboren den 14 juni) 1792, weduwenaar den 6 april 1825, van CHARLOTTA LoUISA FREDERIKA AMELIA ALEXANDRINA van Saxen-Hildburghausen.

Uit dit huwelijk :

1. Theresia Wilhelmina Frederika Isabella Charlotta, geboren den 17 april 1815.

2. # Willem Karel August Frederik, geboren den 24 ul1] 1817.

3'E Willem August Karel Hendrik, geboren den 21 november 182o.

4. Willem Karel August Frederik, geb. den 12 augustus 1823.

5. Maria Wilhelmina Frederika Elisabeth, geboren den 29 januarij 1825.

Henrietta Alexandrina Frederika Wilhelmina, geboren den 3o october 1797, zuster van den Hertog, gehuwd met Karel Lodewijk, Aarts-Hertog van Oostenrijk,

Frederik Willem, geboren den 15 december 1799, broeder van den Hertog.

Louisa Isabella Alexandrina Augustina , Burggravinne van Kirchberg, Gravinne van Saijn-Hachenburg, geboren den 19 april 1772, moeder van den Hertog, weduwe den 9 januarij 1816, van Prins Frederik Willem,

Wilhelmina Louisa, geboren den 28 september 1765, tante van den Hertog, weduwe van hendrik XIII, Prins van Reuss Greisz. Carolina Louisa Frederika, hare zuster, geboren den 14 februarij 177o, gehuwd den 4 september 1787, met Karel Lodewijk Frederik Alexander, Prins van Wied Runkel. Amelia Charlotta Wilhelmina Louisa, hare zuster, geboren den 6 augustus 1776; weduwe den 22 april 1812 , van Victor Karel Frederik, Prins van Anhalt-BernbourgSchauburg Hoijen. Henrietta, hare zuster, geboren den 22 april 178o, weduwe van den Hertog Frederik Lodewijk Alexander van Wurtenberg.

[ocr errors]

FRANs 1, Keizer; Koning van Hongaryen en Bohemen, en van het Lombardisch-Venetiaansch Koningrijk, geboren den 12 februarij 1768; weduwenaar, (1° den 18 februarij 179o, van Elisabeth van Wurtenberg; 2°) den 13 april 18o7, van Maria Theresia, dochter van Ferdinand IV, Koning der beide Sicilien, 3°) den 7 april 1816, van Maria Louisa Beatrix, dochter van Ferdinand, AartsHertog van Oostenrijk, Hertog van Modena-Brisgau, oom des Keizers; hertrouwd den 29 october 1816, met CARoLINA AUGUSTA , zuster van den Koning van Beyeren, geboren den 8 februarij 1792. Uit het tweede huwelijk : 1. Maria Louisa, Aarts-Hertogin , geboren den 12 december 1791. (zie Parma.) << 2. Ferdinand Karel Leopold Frans Joseph Marcellin , AartsHertog, Kroonprins, geboren den 19 april 1793. 3. Leopoldina Josephina Carolina, Aarts-Hertogin , geboren den 22 januarij 1797. (zie Portugal.) 4. Maria Clementina Francisca , Aarts-Hertogin, geboren den 1 maart 1798. (zie Sicilien.) 5. Carolina Ferdinanda Josephina Demetria, Aarts-Hertogin, geboren den 8 april 18o1. (zie Saxen.) 6. Frans Karel Joseph, Aarts-Hertog, geboren den 7 december 18o2 , gehuwd den 4 november 1824, aan Frederika Sophia Dorothea, zuster van den Koning van Beyeren, geboren den 27 januarij 18o5. 7. Maria Anna Francisca, Aarts-Hertogin, geboren den 8 junij 18o4. Maria Theresia Josephine Charlotta Joanna, Aarts-Hertogin, geb. den 14 januarij 1767 zuster des Keizers. (zie Saxen.) Karel Lodewijk, Aarts-Hertog, geboren den 5 september 1771, broeder des Keizers; gehuwdden 1# september 1815,

« VorigeDoorgaan »