Pagina-afbeeldingen
PDF

UITLEGGING DER TEEKENEN IN D EN AL MAN A K VOOR KOM EN DE

Militaire Willems-Orde. G. K. >3-. Groot-Kruis. K. #-. Kommandeur. 3-. 5e Ridder van de derde klasse. 3-. 4e Ridder van de vierde klasse.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww EERSTE DEEL.

Souveraine Huizen enz. - Hofhoudingen van den Koning, van de Koningin en van de Prinsen.

[ocr errors][merged small]

S O U VERA IN E HUIZEN EN Z.
NE DER LA N DE N.

W V I L LE M, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, geboren den 24 augustus 1772, aanvaard de Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden den 6 december 1813; aIs Souverein Vorst plegtig ingehuldigd den 3o maart 1814, als Koning der Nederlanden plegtig ingehuldigd den 21 september 1815, gehuwd den 1 october 1791 , aan H. K. H. Mevrouw de Prinses FREDERIKA LoUIsA WIL MINA van Pruissen, geboren den 18 november 1774, Kos, in. Uit dit huwelijk: 1. WILLEM FREDERIK GEoRGE LoDEwIJK, Prins van Oranje, geboren den 6 december 1792, gehuwd den 21 februarij 1 816 aan H. K. H. Mevrouw de Groot-Hertogin ANNA PAULowNA van Rusland, geboren den 19 januarij 1795.

Uit dit huwelijk :

1. WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK LoDEwIJK , geboren den 19 februarij 18 17. 2. WILLEM ALEXANDER FREDERIK CoNSTANTIJN NIcoLAAs MICHAEL, geboren de 2 augustus 1818. - - 3. WILLEM FREDERIK HENDRIK , geboren den 13 junij, 1829, 4. Wilhelmina MARIA Sophia Louisa, geboren den * april 1824. k

2. WILLEM FREDERIK KAREL, geboren den 28 februarij 1797, gehuwd den 21 mei 1825, aan H. K. H. Mevrouw de Prinses LoUISA AUGUSTA WILHELMINA AMELIA van Pruisen, geboren den 1 februarij 18o8. 3. WILHELMINA FREDERIKA LoUIsA CHARLOTTA MARIANNE , geboren den 9 mei 181o.

AMERIKA. (vEREENIGDE STATEN vAN NooRD-) De Heer JoHN QUINcY ADAMs, President.

[ocr errors]

LoDEwIJK WILLEM AUGUST , Groothertog, geboren den 9 februarij 1763. Kinderen uit dit huwelijk van den Groot-Hertog Karel Lodewijk Frederik, overleden den 8 december 1818, en van Stephania Louisa Adrianna, overleden den 23juli182o 1. Louisa Amelia Stephania, geboren den 5 junij 181 1. 2. Josephina Frederika Louisa, geboren den 21 october 1813. 3. Maria Amelia Elisabeth Carolina, geboren 1 1 october 1817.

[ocr errors]

LoDEwIJK KAREL AUGUST, Koning, geboren den 25 augustus 1786 , gehuwd den 12 october 181o, aan THERESIA CHARLoTTA LoUIs A FREDERIKA AMELIA van Saxen Hildbnrghausen, geboren den 8 julij 1792 , Koningin. Uit dit huwelijk: 1. Maximiliaan Joseph, Kroonprins, geboren den 28 november 181 1. e 2. Mathilda Carolina Frederika Wilhelmina Charlotte, geboren den 3o augustus 1813. 3. Otto Frederik Lodewijk , geboren den 1 junij 1815. 4. Leopold Karel Joseph Willem Lodewijk, geboren den 14 maart 1821. 5. Aldegonda . Augusta Charlotta , Carolina Elisa Amelia Sophia Maria Louisa , geboren den 19 maart 1823, 6. Hildegarde Louisa Charlotta Theresia Frederika, geboren den 1 o junij 1825. Frederika Wilhelmina Carolina, Prinses van Baden, geboren den 13 julij 1776, weduwe den 13 october 1825, van den Koning Maximiliaan Joseph , moeder des Konings. Broeders en zusters des Konings. 1. Augusta Amelia Louisa, geboren den 21 junij 1788,,weduwe den 21 februarij 1824, van Prins Eugenius Beauharnais, Hertog van Leuchtenburg, Prins van Eichstadt. Uit dit huwelijk, 1, Josephina Maximiliana Augusta, geboren den 14 maart ( 19 ) 18o7, gehuwd den 19 ##s, met Joseph François Oscar, Kroonprins van Zweden. 2. Eugenia Hortensia Augusta, geboren den 23 dec. 18o8. 3. Amelia Augusta Eugenia, geboren den 31 julij 1812. 4. Theodelinde Louisa Eugenia Augusta, geboren den 13 april 1817. 5. Maximiliaan Joseph Eugenius August, geboren den 2 october 1814. 2. Carolina Augusta, zuster des Konings, geboren den 8 februarij 1792 , gehuwd den 29 october 1816, met Frans I, Keizer van Oostenrijk, zie Oostenrijk. 3. Karel Theodor Maximiliaan August haar broeder, geboren den 7 junij 1795. 4 # # # # van den overleden Koning: . Elisabeth Louisa, zie Pruissen. 5. Amelia Augusta, zie Saxen. | geb. den 13 nov. 18o1. 6. Frederika Sophia Dorothea, geboren den 27 januarij 18o5; gehuwd den 4 november 1824, aan Frans Karel Joseph, Harts-Hertog van Oostenrijk. 7. Maria Anna Leopoldina, geboren den 27 januarij 18o5. 8. Louisa Wilhelmina, geboren den 3o augustus 18o8. Maria Amelia Augustina, geboren den 1o mei 1752, tante des Konings; gehuwd den 29 januarij 1769, aan Frederik August, Koning van Saxen, zie Saxen. Maria Anna, geboren den 28 julij 1753, hare zuster, gehuwd den 3o januarij 178o, aan den hertog Willem, geboren den 1o november 1752, neef van den overleden Koning. Uit dit huwelijk: 1. Maria Elisabeth Amelia, geboren den 6 mei 1784, weduwe den 1 junij, 1815 van Alexander Berthier, Prins van Wagram. Uit dit huwelijk:

1. Lodewijk Alexander, geboren den 11 september 181o.

2. Carolina Josephine, geboren den 2o augustus 1812.

3. Marianna Wilhelmina Alexander Elisabeth, geboren

den 19 februarij 1815.

2. Prins august, geboren den 1 augustus 1786, weduwenaar

den 3 april 1823, van Amelia Louisa Julia, Prinses van

Aremburg.

Uit dit huwelijk:

Maximiliaan Joseph, geboren den 4 december 18o8.
D EN E MA R K EN.

FREDERIK VI, geboren de 28 januarij 1768 ; Koning den 13 maart 18o8, gehuwd den 31 julij 179o : aan MARIA SoPHIAFREDERIKAvAN HEssEN KAssEL, geboren den 28 october 1767; Koningin.

Uit dit huwelijk : 1. Karolina, Kroonprinses, geboren den 28 october 1793. 2. Wilhelmina Maria, geboren den 17 januarij 18o8. Louisa Augusta, geboren den 7 julij 1771 , zuster des Konings , weduwe den 14 junij 1814, van den Hertog Frederik Christiaan van Holstein Sonderburg Augustenburg, Christiaan Frederik, geboren den 18 september 1786, neef des Konings, geproclameerd Koning van Noorwegen den 19 mei 1814 ; doet afstand den 15 augustus 1814, weduwenaar van Charlotta Frederika van Mecklenburg-Schewerin, hertrouwd den 22 mei 1815, met Carolina Amelia, geboren den 28 junij 1796, dochter van wijlen den Hertog Frederik Christiaan van Holstein Sonderburg Augustenburg. Uit het eerste huwelijk : Frederik Christiaan Karel, geboren den 6 october 18o8. Julia Sophia, geboren den 18 februarij 1788, zuster van Prins Christiaan Frederik, gehuwd den 22 augustus 1812, aan Prins Frederik Willem Karel Lodewijk van Hessen-Philipsthal-Barthfeld, geboren den 1o augustus 1786. Louisa Charlotta, geboren den 3o october 1789, hare zuster; gehuwd den Io november 181o, aan Prins Willem van Hessen-Kassel, geboren den 24 december 1787.

Uit dit huwelijk :

1. Carolina Frederica Maria Wilhelmina, geboren den 15 augustus 181 1. 2. Maria Louisa Charlotta, geboren den 9 mei 1814. 3. Louisa Wilhelmina Frederika Charlotta Augusta Julia , geboren den 7 september 1817. 4. Frederik Willem George Adolph, geboren den 26 nov. 182o. 5. Augusta Frederika Maria Carolinia Julia, geboren den 3o october 1823. Prins Frederik Ferdinand, geboren den 22 november 1792. Louisa, geboren den 3o januarij 175o, tante des Konings; gehuwd den 3o augustus 1766; aan den Landgraaf Karel van Hessen-Kassel.

[ocr errors]

GEoRGE IV, geboren den 12 augustus 1762 , Regent den 1o januarij 1811, Koning den 29 januarij 182o , wedunenaar den 7 augustus 1821 , van CARoLINA AMELIA ELISABETH VAN BRUNswIK-WoLFENBUTTEL.

Willem Hendrik, geboren den 21 augustus 1765; Hertog van Clarence en St. Andrews, Graaf van Mounster, zijn broeder, gehuwd den 11 julij 1818, aan Amelia Adelaida Louisa van Saxen Meinungen, geboren den 13 augustus 1792.

Charlotta Augusta Matilda, geboren den 29 septembr 1766,

« VorigeDoorgaan »