Pagina-afbeeldingen
PDF

Pastorij van Temsche. J. J. de Keyzer, Pastoor.

Desservanten. Basele, - P. A. de Meester. Cruybeke, A. Vanstocken. Haesdonck, J. B. Soetens. Rupelmonde , J. B. van de Kerckhove. Thielrode, A. D'houwer.

Pastorij van O. L. V. te Dendermonde. S. van Hecke, Pastoor.

Desservanten. Appels, K. de Backer. Audegem, J. B. M. D'haens. Baesrode, G. J. van Oosthuyse, Vlassenbroeck, P. J. Braemt. Buggenhout, J. Cools. Denderbelle , L. Colpaert. Gillis (St.) , G. van Hecke. Lebbeke , M. Ambroos. Mespelaere, L. F. van Grootven. Opdorp, P. J. van de Vondele. Wieze, F. Hermans.

Pastorij van VVetteren. J. F. van Doorne, Pastoor.

Desservanten.
Calcken, M. van Geyte.
Cherscamp , J. F. van Landuyt.
Laerne, P. F. Vermeulen.
Massemen , J. B. de Bock.
Schellebelle, P. F. Baeten.
Westrem, A. van de Voorde.

Pastorij van Zele. L. F. van Belle, Pastoor.

Desservanten.
Berlaere, F. Vanderstraeten.
Grembergen, E. J. Geerts.
Overmeire , P. J. Hoste.

[ocr errors]

Pastorij van Assenede.

C. B. van Beselaere, Pastoor.

Desservanten. Bouchaute, Waterdijk, B. Steyaert. Cluyzen, P. B. Sandyck. Ertvelde, J. Callens. Selzate, P. Willems.

Pastorij van Eecloo. P. J. d'Hondt, Pastoor.

Desservanten.

Adegem, P. L. Welvaert. Laureyns (St.), J. B. Verheecke. Maldegem, F. de Fonteyne. Middelbourg, J. 0. J. Andries.

Pastorij van Caprijcke. J. de Clerck, Pastoor.

[ocr errors]

Desservanten. Bassevelde, J. van Bossele. Jan-in-Eremo, Fr. Lambrecht. Lembeke, P. Perneel. Margerite (Ste), F. A. - Billiet. Oost-Eecloo, P. J. Bourgeois. Waterland, F. Boone. Watervliet, J. Verhaegen.

•-enseo-een-na

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Het Rijk is verdeeld in zes groote militaire kommandos w in provinciale kommandos, is zes fortificatie en zes artillerij directien. * .

De provincien Oost- en West-Vlaanderen maken het derde groot Militair kommando.

DERDE - GROOT MILITAIR KOMMANDO.
, non-, 4 -
Hoofdplaats Gent.

De Heeren : C. E. Ghigny, 4- 5", Luitenant-Generaal , kommanderende in het derde groot militair kommando.

K. B. Hertog van Saxe Weimar, K. - , Generaal-Majoor, belast met het onmiddelijk toezigt over de oefeningen enz. der korpsen Infanterie in het derde groot militair kommando. Luitenant - Kolonel F. Graaf Yzenbrandt de Lendonck, Adjudant in hetzelve Kommando. C. De Haan, Kapitein, Adjudant bij den Luitenant-Generaal Ghigny. F. Schlarbaum, Kapitein, Adjudant bij den Generaal-Majoor, Prins van Saxe Weimar.

Bassompierre, Agent van het Departement van Oorlog bij het derde groot militair kommando. Prevost, Adjunct-Agent.

Auditeurs Militair bij het derde groot kommando. Barafin, vader, voor Oost-Vlaanderen, te Gent.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

J. E. van Doorn , 3k, Kommandant der tweede klasse, Generaal-Majoor.

T. H. van der Smitte, Plaats-Majoor der tweede klasse , Kapitein.

W. B. J. Becquer, Plaats-Majoor der derde klasse, 1ste Luitenant.

DENDERMONDE.,.

J. F. Hermans, Plaats-Majoor der eerste klasse, Majoor.

OUDENAARDEN.

M. de Langle, Plaats-Majoor der eerste klasse, Majoor,

3de ARTILLERIE DIRECTIE.

HOOFDPLAATS GENT,

Bevattende de provincien Zeeland, Oost- en West-Vlaann, en een gedeelte van Henegouwen.

J. R. Eichler, Kolonel, Directeur.
J. G. Usener, eerste Luitenant-Adjudant.

3de FORTIFICATIE DIRECTIE.

Bevattende de provincien Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen, en een gedeelte van Henegouwen.

HOOFDPLAATS GENT. E. G. van der Plaat, 3- 5" #k, Generaal

Majoor, Directeur.
J. vander Mey, 2" Luitenant-Adjudant.

Officieren met de dienst belast.

T. Brunsveld van Hulten, Luitenant-Kolonel, - te Oudenaarden.

J. G. Blaauw, 1" Kapitein, - te Vlissinge.
M. Witsenborg, idem, - te Oostende.
G. F. Gey, idem , - te Gent.
J. A. Goblet, 3- 5", idem , - te Meenen.
W. Blanken Jz., idem, - te Oudenaarden.
C. Alewyn, idem , - te Dendermonde.
F. H. de Weye, idem, - te Gent.
Jhr. J. A. A. C. van Rappard, idem, - te Yperen

« VorigeDoorgaan »