Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Er bestaat eene Pastorij voor elk kanton van vredegeregt; de andere kerken worden succursalen genoemd.

Iedere kerk heeft eene bijzondere administratie, genoemd Kerkfabriek, dezelve is belast met alle de ontvangsten en uitgaven betrekkelijk tot den Godsdienst. Die Administratie is zamengesteld van eenen raad, en een Bureel van Kerkmeesters.

127 In de gemeenten eene E# hebbende van meer als 5,ooo zielen, is de raad van negen raadsheeren samengesteld; in alle de andere gemeenten zijn er maar vijf. De Pastor of Desservant en de Burgemeester zijn met

regt leden van den raad.

NAMEN DER PASTOREN EN DESSERVANTEN DER PAROCHIALE EN SUCCURSALE KERKEN.

[blocks in formation]

Partorij van Evergem.

Eug. Vanderschaeghe, Pastoor.

Desservanten. Desteldonck, L. J. Verhaeghe. Oostacker , J. der BovenWondelghem, K. Sandyck.

Pastorij van St. Bavo, te Gent.

J. B. Lippens, Pastoor, - op den Reep.

Desservanten.
O. L. V., J. B. Ost.
Gent St. Nicolaus, E. J. G. Pycke.
Afsné, J. P. Seirens.
St. Denys-Westrem, Leon. Delavie.

Pastorij van St. Jacob, te Gent.

A. J. Dansette, Pastoor, - St. Jorisstraat.

Desservanten.
Ste. Anna , J. B. Samyn.
Gent } Klein Begijnhof, M. F. Dhoet.
Gendbrugge, J. Vinckier.
Heusden, A. J. Nuytten.
Ledeberg, J. AEgidius de Clercq.

Pastorij van St. Michiel, te Gent. J. B. de Roeck, Pastoor, - bij de Kerk.

Desservanten,
Gent s Groot Begijnhof, Francies Ackerman.
St. Martens Ackergem, Albertus Hoet.
OOS ten B. A. Pharazyn.
drongen westen, K. A. Lyon.
Mariakerke, S. van Herreweghe.

Vinderhoute, A. P. de Maere.

Pastorij van St. Salvator, te Gent. L. A. de Cruenaere, Pastoor, - bij de Kerk.

Desservanten. St. Stephanus, te Gent. F. vander Mensbrugge. Destelbergen, J. M. de Graet. Beirvelde, Celestin Goossens.

Pastorij van Loochristi.

J. Leirens, Pastoor.

Desservanten.
Mendonck, P. A. Segers.
Moerbeke, L. A. van Doorne.
Saffelaere, J. Bapt. de Smet.
Seveneeken, A. Wauman.
Wachtebeke, G. D. van Rossem.
Wynckel, L. Imschoot.

Pastorij van Nazareth. S. J. B. Somers, Pastoor.

Desservanten.
Asper, B. van der Haegen.
Deurle, E. J. F. de Winck.
Eecke , J. B. Grenier.
Laethem (St. Martens), J. Biebuyck.
Seeverghem, L. B. Desmadryl.
Swynaerde, P. F. Velleman.

Pastorij van Nevele.

J. C. J. Nuytens, Pastoor.

Desservanten.
Aeltere , J. Z. E. de Lange.
Hansbeke, A. F. Charle.
Landegem, P. A. de Bock.
Lootenhulle , D. Hullebroeck.
Meygem, J. B. Franssens.
Poesele, A. J. van Stappen.
Poucques, J. Buysse.
Vosselaere, P. B. F. Verdiere.

Pastorij van Oosterzeele.

K. J. de Decker, Pastoor.

Desservanten.

Baleghem, J. Hellyn.
Bayghem, K. van Dommele.
# } P. J. van Langermeirsch.
Dickelvenne, L. van Kerkhove.
Gavere, P. de Smet.
Gontrode,
# | P. J. Podevyn.

andscauter
Moortzeele | J. C. Bogaert.
Meirlebeke , P. J. Samyn.
Melle, N. de Backer.
Melsen ,
Schelderode, | P. J. de Meester,
Munte, B. Verbracke.
Scheldewindeke, J. L. Torsyn.
Semmerzake, N. Bruylant.
Vurste, Ivo Watteel.

Pastorij van Somergem.

M. vander Piete, Pastoor.

Desservanten. Bellem, L. F. X. Stichelbaut. Knesselaere, P. de Vos. Lovendegem , K.D.G. van Zuylen van Nyevelt. Meerendré, P. Petit. Ronsel, P. Desutter. Ursel, J. B. Janssens.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »