Pagina-afbeeldingen
PDF

O RD ON N ANTIE

Op het openen en sluiten der poorten van de stad G EN T.

v

O PEN EN, SLUITEN. 1 Januarij. ten 6 en half | 5 uren. 15 » 6 en half. | 5 en half. 1 Februarij. » 6 uren. 6 uren. 15 » 5 en half | 6 en half. 1 Maart. » 5 uren. 7 uren. 15 » 5 uren. 7 en half. 1 April. » 4 en half | 7 en half. 15 » 4 uren. 8 uren. 1 Mei. » 4 uren. 9 uren. 15 » 5 en half | 9 en half. 1 Augustus. » 4 uren 9 uren. 15 » 4 uren. 8 en half. 1 September. » 4 en half | 8 uren. 15 » 5 uren. 7 en half. 1 October, » 5 en half. | 7 uren. 15 » 5 en half | 6 en half. 1 November. » 6 uren. 6 uren. 15 » 6 en half. | 5 en half. 1 December. » 6 en half | 5 uren.

[ocr errors]

Van hetgene men moet betalen voor het inkomen en uitgaan der stads - poorten

te Gent.

Van den 1 november tot den 31 maart daarin begrepen, de twee eerste uren naar het sluiten, en van den 1 april

tot den 31 october, de eerste uur naar het sluiten:

Te voet, per persoon . . . . . . . . . . . Te paard, per persoon - - - - - - - - - wielen en een paard. wielen en twee idem .

Rijtuig met twee

- met twee met tWee met vier met vier met vier met vier

E

wielen en drie
wielen en twee
wielen en drie
wielen en vier
wielen en zes

idem . idem . idem . idem . idem s

Ider persoon, de koetsier uitgenomen, zal bovendien betalen . . . . . . . . .

[ocr errors][ocr errors]

De volgende uren tot elf uren, en van den 31 october tot middernacht.

Te voet, per persoon . . . . . . . . . . •
Te paard, per persoon . . . . . .

Rijtuig met twee - met twee met twee met vier met vier met vier met vier

E

wielen en een
wielen en twee
wielen en drie

[ocr errors]

wielen en twee idem .

wielen en drie
wielen en vier
wielen en zes

idem .
idem .
idem .

Ider persoon , de koetsier uitgenomen, zal bovendien betalen. . . . . . . . . .

O

Guld.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

. Aan de werklieden binnen de stad woonachtig en werkende in de fabrijken buiten de stads-poorten, zullen kaarten van vrijdom gegeven worden.

JAAR- EN WEKELIJKSCHE MARKTEN VAN DE
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN.

Jaarmarkten. (1) .

IN DE STEDEN

GENT. – Te halfvasten *, en den 23 julij. * AALST - De eerste dingsdag na den dag van St. Petrus *, en den 11 november. *

OUDENAARDEN. - De 2 mei *, de donderdag na den eersten zondag van september *, de donderdag voor Pinksteren. DENDERMONDE. - De drie eerste maandagen na den eersten

vrijdag van october. * DEYNzE. - De eerste woensdag na beloken Paschen *, de eerste woensdag na Maria hemelvaartdag *, en de eerste woensdag na St. Lucas (in october). * EEcLoo. - Op H. Sacramentsdag*, en de laatste donderdag van september. * GEERAERDSBERGEN. - De eerste maandag van maart*, de eerste maandag van april *, de eerste maandag van mei *, en den 24 augustus. * LoKEREN. - De voorlaatste dingsdag voor Allerheiligen. * ST. NIcoLAAs. - Den 3 mei *, en eerste maandag van decemb.* NINovE. - De tweede dingsdag van maart, de tweede dingsdag van april, in julij de dingsdag van de kermis *, de derde dingsdag van augustus, de derde dingsdag van september. RoNssE. - De eerste dingsdag en woensdag volgende de H. Drievuldigheiddag, en de eerste dingsdag en woensdag van september.

IN DE GEMEENTEN.
D IS T R I CT G EN T.

AELTRE. - De 3 mei *, en 3 november. *
BoTTELAERE. - De eerste woensdag na Pinksteren.
EvERGEM. - De 3 mei en 1 1 october. *
GAVERE - De 2o junij *, 12 september* en 14 november.*
LEDEBERG. - De vierde maandag van augustus. *
NAzARETH. - De derde Pinksterdag *, en de tweede maan-
dag na den 8 september. * -
NEvELE - De dingsdag na Pinksteren * en de dingsdag
na St. Jansdag. *

(1) Jaarmarkten aangeteekend met een sterreken, zijn tevens Paardemaarkten.

OosTACKER. - De tweede maandag en dingsdag van mei * (bijgenaamd negen mei).

OosTERZEELE. - De dingsdag na Pinksteren *, eerste of tweede maandag van october. * PoucQUEs. - De 8 mei, 29 junij en 18 october. SEvENEECKEN. - De 25 junij * en 1 december. * SLEYDINGE - De laatsten maandag van april" en de eerste maandag van october. * SoMERGEM. - De eerste dingsdag van mei* en de eerste

dingsdag van october. WACHTEBEKE. - De derde november. WAERscHooT. - De eerste dingsdag na Paschen* en de

eerste dingsdag na 1 o september."

DISTRICT O U DE NA A R DE N.

BERCHEM - De tweede dingsdag na Pinksteren * en de 8 september.* CRUYsHAUTEM. - De eerste maandag na den 25 junij.” EENAEME - De Io en 11 augustus (de 1o is het enkele jaarmarkt, de paardemarkt heeft plaats de 1 1 augustus, en wordt op den 12 verzet wanneer den 11 een zondag is." HEMELvERDEGEM. - De 23 junij. * NEDERBRAEKEL. - De woensdag voor Palmzondag, de woensdag voor H. Sacramentsdag en de 7 september.”

[ocr errors]

AUDENHovE (MARIE). - De derde maandag van mei * en de

4 november * DENDERwINDEKE. - De derde dingsdag van april * en de

derde dingsdag van october. * HAELTERT. - De derde woensdag van october. * HAUTEM. (ST. LIEVEN). – De 3o junij* en 12 november. * HERZEELE. - De eerste woensdag naar Paschen. * LEDE. - De dingsdag na H. Drivuldigheid. MEERBEKE. - De eerste donderdag van april* en de eerste

donderdag van september. * NEYGHEM. - De 19 october.

OoMBERGEN – De 4 mei.
OoRDEGEM. - De vierde dingsdag van augustus.
SANTBERGEN. - De derde zaturdag van mei. *
SoTTEGHEM. - De vierde dingsdag van april * de dingsdag

der kermis van Sotteghem vallende de zondag na den 1 augustus * en de derde dingsdag van october. *

STEENHUYzE-WYNHUYzE. - De eerste op den donderdag welke volgt op den zondag na den 29 augustus *, de tweede op den donderdag welke volgt op den zondag na den 25 november.

D IS TR ICT D EN DER MO N DE.

CALCKEN. - De dingsdag volgende op den derden zondag van september. * HAMME. - De dingsdag na de derden zondag van september. LAERNE. - De dingsdag na Pinksteren * en de maandag volgende op den eersten zondag van october. * OPDoRP. - De maandag na de Solemniteit van SS. Petrus en Paulus. * OvERMEIRE. – De 4 februarij *, de dingsdag na den eersten zondag volgende het feest van O. L. V. Hemelvaard. " SCHELLEBELLE. - De maandag na H. Sacramentsdag" en de 3 november. * WETTEREN - De maandag na beloken Paschen *, en de dingsdag na den eersten zondag van september. * WICHELEN - De 3 en 4 mei. ZELE - De laatste dingsdag van januarij *, en de dingsdag na den eersten zondag van october."

DISTRICT EE CL O O.

AssENEDE - De eerste dingsdag na het feest van St. Pieter

en de derde dingsdag van october. BAssEVELDE - De eerste maandag van september. * CAPRYCKE. - De 6 maart *, 26 junij* en 9 october." ERTvELDE. - De vierde dingsdag van september. * MALDEGEM - De eerste maandag van mei en de eerste

maandag van september. WATERVLIET. - De 25 september.

DISTRICT ST. NICO L A A S. BEVEREN. - De tweede dingsdag van october. * KEMSEKE. - De derde maandag van junij. * SINAY. - De laatste maandag van april.* STEKENE. - De maandag na de halfvastenmarkt te Gent. *

Voornaamste wekelijksche Markten.

MAANDAG. - Dendermonde, Ertvelde, Gavere, Geeraerdsbergen, St. Lievenshautem, Maldegem, Oosterzeele, Poucques , Rupelmonde, Wachtebeke.

DINGSDAG. - Assenede, Berchem , Beveren (bij Antwerp.), Bottelaere, Caprycke, Cruyshautem, Nevele, Ninove, Olsene, Somergem, Sotteghem, Waesmunster, Watervliet, Zele.

WoENSDAG. – Deynze , Herzeele, Nederbrakel, Oordegem, Ronsse, Waarschoot.

DoNDERDAG. -Oudenaarden, Eecloo, St. Nicolaas, Wetteren.

VRIJDAG. - Gent, Sinay, Temsche.

ZATURDAG. – Aalst, Bassevelde, Hamme, Nazareth, Sleydinge, Stekene

« VorigeDoorgaan »